Rekrutacja na studia 2023/2024

Szanowne Studentki,
Szanowni Studenci,

uprzejmie informujemy, że do dnia 13 marca 2023 r. do godz. 15.00 mogą Państwo składać aplikacje na studia w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2023/2024 w ramach umowy KA131-2022.

Na studia w ramach Programu Erasmus+ wyjechać mogą studentki i studenci, którzy:

  • mają za sobą co najmniej jeden rok studiów – legitymują się wysoką średnią ocen ze studiów,
  • znają język wykładowy uczelni goszczącej w stopniu pozwalającym na udział w zajęciach i wykładach oraz korzystanie z literatury w tym języku,
  • uzyskali pozytywną opinię dziekana danego wydziału.

O stypendium nie mogą ubiegać się osoby, które mają wpis warunkowy.

Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.
Wnioski zawierające błędy językowe lub formalne będą uwzględniane w dalszej kolejności.
Nie przewiduje się rozmowy kwalifikacyjnej.

O zakwalifikowaniu kandydata na wyjazd decyduje Uczelniana Komisja Rekrutacyjna ds. Programu Erasmus+.

Na stronie: http://www.ast.krakow.pl/program-erasmus-2021-2027/uczelnie-partnerskie/ znajduje się wykaz uczelni partnerskich.

Termin złożenia ww. dokumentów mija 13 marca 2023 r. o godz. 15.00.
Oryginały dokumentów w przeźroczystej opisanej imieniem i nazwiskiem koszulce foliowej należy złożyć w następujących miejscach:
Kraków – kancelaria (pokój 219)
Wrocław – sekretariat (pokój 114)
Bytom – dziekanat (pokój 004)

Z wyrazami szacunku,
Uczelniana Komisja Rekrutacyjna ds. Programu Erasmus+

Aplikacja powinna zawierać:

Obowiązkowo:

Dodatkowo:

  • potwierdzenie aktywności: działalności studenckiej lub/i działalność ogólnej,
  • certyfikat językowy np. FCE, CAE, CPE, TOEFL, IELTS, DELE, Goethe Zertifikat, CELI itp.,
  • list rekomendacyjny (maksymalnie dwa).

Dokumenty

Klauzula informacyjna RODO
Zasady rekrutacji na studia 2023/2024
Zasady rekrutacji na studia 2023/2024 – kryteria
Stawki KA131-2022 | zasady alokacji

W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu pod adresem mailowym: erasmus@ast.krakow.pl