Pełnomocnik Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami

Tomasz Wesołowski, niebieskooki blondyn z brodą, ubrany w białą koszulkę

mgr Tomasz Wesołowski
Pełnomocnik Rektora ds. osób z niepełnosprawnościami 

Dyżur – pokój nr 118:
środa, czwartek 9.00 – 10.30 i 14.00 – 15.00.
e-mail: dostepnosc@ast.krakow.pl

Tomasz Wesołowski – aktor, tancerz, choreograf, pedagog. Absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (2001) Wydział Psychologii i Pedagogiki, w 2011 ukończył studia podyplomowe na wydziale pedagogiki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Posiada dyplom tancerza zawodowego przyznawany przez Związek Artystów Scen Polskich, oficjalnie honorowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W latach 1997-2005 tancerz Śląskiego Teatru Tańca w Bytomiu.

Współpracował z wydziałami teatru na University of Utah w Salt Lake City, University of the Art w Filadelfii, Swarthmore College oraz na Long Island University w Nowym Jorku. Od 2005 roku współpracuje z wieloma teatrami dramatycznymi w Polsce i zagranicą, współtworząc spektakle (choreografia, ruch sceniczny).

Wystąpił w spektaklach m.in. Krystiana Lupy, Agaty Dudy-Gracz, Norberta Rakowskiego, Wojciecha Terechowicza, Klaudii  Hartung-Wójciak oraz w filmach Jana Komasy, Wojciecha Smarzowskiego, Jerzego Stuhra, Piotra Trzaskalskiego.

Od 2011 jest pedagogiem w krakowskiej PWST/AST. Od 2021 pełni funkcję Pełnomocnika Rektora Akademii Sztuk Teatralnych ds. Osób z Niepełnosprawnościami.

Do najważniejszych obowiązków Pełnomocnika należy:

  • wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do informacji o AST i usługach, jakie świadczy,
  • opracowanie katalogu rozwiązań dotyczących dostosowania procesu wsparcia edukacyjnego do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami,
  • wypracowanie zmian organizacyjnych w obszarze kształcenia, zapewniających dostępność dla studentów z niepełnosprawnościami,
  • udział w przeprowadzaniu diagnozy potrzeb osób z niepełnosprawnościami, możliwości adaptacji procesu kształcenia osób z niepełnosprawnościami w zależności od zakresu niepełnosprawności,
  • analiza problematyki skutecznego zaadaptowania procesu kształcenia bez naruszania standardu akademickiego,
  • analiza warunków koniecznych do zapewnienia pełnego udziału osób z niepełnosprawnościami w procesie weryfikacji wiedzy,
  • badanie możliwości uwzględniania zagadnień dostępności w programach kształcenia,
  • wypracowanie propozycji zmian do wytycznych dot. procesu przyjmowania na studia,
  • wypracowanie wytycznych dla tworzenia systemu wsparcia osób z niepełnosprawnością w Uczelni, 
  • wypracowanie katalogu dobrych praktyk dot. wsparcia ze strony studentów, adaptowanie procesu kształcenia.

Zestaw trzech logotypów w poziomie. Z lewej strony granatowy czworobok z trzema gwizdami w kolorach żółtym, białym i czerwonym z napisem Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój. W środku biało-czerwona flaga polska i napis Rzeczpospolita Polska. Po prawej napis Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny oraz flaga Unii Europejskiej: na granatowym tle 12 żółtych gwiazdek tworzących okrąg.