Sprawy socjalne

 INFORMACJA DOTYCZĄCA DOFINANSOWANIA WYPOCZYNKU LETNIEGO W 2023 ROKU

Szanowni Państwo,

Komisja Socjalna informuje, że wnioski o przyznanie dofinansowania wypoczynku letniego ze środków socjalnych AST należy składać w terminie do 9 czerwca 2023 r. – przesłać na adres:
osoby zatrudnione w Krakowie i Bytomiu: AST, ul. Straszewskiego 22, 31-109 Kraków,
osoby zatrudnione we Wrocławiu: AST, ul. Braniborska 59, 53-680 Wrocław,
z dopiskiem ,,ZFSS wniosek”.
Wnioski można również złożyć w w/w budynkach.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z Regulaminem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych osoba uprawniona może otrzymać dofinansowanie wypoczynku dzieci:

  1. od rozpoczęcia tzw. „zerówki”, tj. rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego do ukończenia szkoły średniej, jednak nie dłużej niż do 20 roku życia, oraz dzieci o znacznym stopniu niepełnosprawności bez względu na wiek  – maksymalnie dwa razy w roku – wypoczynek zimowy i letni,
  2. do rozpoczęcia tzw. „zerówki”, tj. rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego – maksymalnie raz w roku.

Do wniosku o dofinansowanie wypoczynku dzieci, które ukończyły 18 rok życia, należy dołączyć zaświadczenie o odbywaniu nauki w szkole średniej.

Do wniosku o dofinansowanie wypoczynku dzieci do 18 roku życia można dołączyć fakturę za wypoczynek zorganizowany dziecka, uzyskuje się wówczas zwolnienie z podatku, szczegółowe informacje poniżej.

W przypadku niepodania informacji o wysokości przychodów określane będzie najniższe dofinansowanie.

Poniżej formularz wniosku, informacja dotycząca wysokości dofinansowania i progów przychodów oraz informacja dotycząca zwolnienia z podatku w przypadku wypoczynku zorganizowanego dzieci do 18 roku życia:


Wnioski o świadczenia ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przyjmuje:

– w Krakowie p. Małgorzata Nowak-Fecica
tel. 12 362 71 24, e-mail: malgorzata.nowak-fecica@ast.krakow.pl

– we Wrocławiu p. Joanna Moroz
tel. 71 358 34 13, e-mail: joanna.moroz@ast.wroc.pl

– w Bytomiu p. Agnieszka Osman-Tura
tel. 32 701 09 20, e-mail: agnieszka.osman-tura@ast.bytom.pl


Komisja socjalna

Kraków
dr hab. Olga Katafiasz – przewodnicząca
dr hab. Zbigniew Grygielski
Iwona Kołodziejczyk
Jolanta Kubasiewicz
Anna Wawro – przedstawicielka NSZZ Solidarność

Filia w Bytomiu
Agnieszka Osman-Tura

Filia we Wrocławiu
Michał Kozłowski
dr hab. Agata Kucińska
dr hab. Jolanta Zalewska