Statut Uczelni

Uchwała nr 105/2020-2024 Senatu Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie z dnia 5 czerwca 2023 roku w sprawie: zmiany Statutu Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie


Uchwała nr 82/2016-2020 Senatu AST z dnia 23 września 2019 r. w sprawie: uchwalenia statutu Akademii Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 82/2016-2020 Senatu AST – statut AST

Załączniki do statutu AST:

Załącznik nr 1 do statutu AST – Ordynacja Wyborcza AST w Krakowie
Załącznik nr 2 do statutu AST – Tryb i warunki przeprowadzania postępowania konkursowego na stanowisko nauczyciela akademickiego w AST w Krakowie
Załącznik nr 3 do statutu AST – Regulamin nadawania tytułu doktora honoris causa AST w Krakowie

Uchwała nr 81/2020-2024 Senatu Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie z dnia 26 września 2022 roku w sprawie: zmiany Statutu Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie

Uchwała nr 110/2016-2020 Senatu AST z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie: zmiany Statutu Akademii Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie
Uchwała nr 111/2016-2020 Senatu AST z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie: zmiany Statutu Akademii Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie


Uchwała nr 24/2016-2020 Senatu PWST z dnia 18 września 2017 r. w sprawie: wprowadzenie zmian do Statutu PWST

  • Załącznik nr 1 do Uchwały nr 24/2016-2020 Senatu PWST z dnia 18 września 2017 r.: Statut AST (tekst jednolity)
  • Załącznik nr 2 do Uchwały nr 24/2016-2020 Senatu PWST z dnia 18 maja 2017 r.: Ordynacja wyborcza (załącznik nr 1 do Statutu PWST)


Uchwała nr 50/2016-2020 Senatu AST z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie: wprowadzenia zmian do Statutu Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie