Fundacja Sceny im. St. Wyspiańskiego

ul. Straszewskiego 21-22, lok. 216
31-109 Kraków
NIP: 6762408033; REGON: 121052894
KRS: 0000339785, data wpisu: 21.10.2009 r.    

KONTO: mBank S.A. nr 96 1140 2004 0000 3402 7784 8537

tel. 12 362 71 17      
e-mail: fundacja@ast.krakow.pl       

Zarząd Fundacji:    
Beata Guczalska – prezes Zarządu   
Franciszek Gałuszka – wiceprezes Zarządu
Jerzy Stuhr – członek Zarządu
Iwona Kołodziejczyk – sekretarz Zarządu

Skład Kapituły

Dorota Segda – prezes Kapituły
Franciszek Gałuszka
Ewa Kutryś
Józef Opalski
Jan Peszek
Anna Polony   
Jacek Popiel
Jerzy Stuhr
Barbara Sztraub
Jerzy Święch – sekretarz Kapituły