Odpłatność za studia

OPŁATY ZA USŁUGI EDUKACYJNE I DOKUMENTY WYDAWANE W TOKU STUDIÓW