Wyjazdy studentów (SM)

Student może skorzystać z finansowania Programu Erasmus+ na studia i praktykę za granicą więcej niż jeden raz w każdym cyklu studiów pod warunkiem, że okres studiów i praktyk nie przekroczy 12 miesięcy w każdym cyklu studiów.

Studia mogą trwać semestr lub rok, natomiast praktyka 2-12 miesięcy. Pobyt studenta w celu zrealizowania części studiów musi być rozpoczęty i zakończony pomiędzy 1 lipca 2022 r. i 15 września 2023 r. (wliczając w to okres ewentualnego przedłużenia). Minimalny czas pobytu na studiach wynosi 3 miesiące (90 dni).

Studia w ramach programu Erasmus+ można realizować w zagranicznej uczelni, z którą AST ma podpisaną umowę o współpracy (wykaz uczelni partnerskiej znajduje się w zakładce obok).


Umowa KA 131-2021
Stawki stypendium Erasmus+ w roku akademickim: 2021/2022 i 2022/2023

Kraje należące do danej grupyMobilność studentów
STUDIA
miesięczna stawka EUR
Mobilność studentów
PRAKTYKA
miesięczna stawka EUR
Grupa 1
Austria, Belgia, Cypr, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Luksemburg, Malta, Niderlandy, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Szwecja, Włochy oraz kraje regionu 5 (Andora, Monako, San Marino, Państwo Watykańskie)
oraz kraje regionu 14 (Wyspy Owcze, Szwajcaria, Zjednoczone Królestwo)
520670
Grupa 2
Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Republika Macedonii Północnej, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry
450600

ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023