Kontakt

Zespół Programu Erasmus+ w AST

Koordynator Programu Erasmus+

mgr Magdalena Kaleta
tel.: 12 422 81 96
e-mail: erasmus@ast.krakow.pl

Koordynator Programu Erasmus+ w Filii AST we Wrocławiu

mgr Emilia Szymkowiak-Rogacka
tel.: 71 358 34 01
e-mail: emilia.szymkowiak@ast.wroc.pl

Koordynator Programu Erasmus+ w Filii AST w Bytomiu

mgr Weronika Kosno
tel.: 32 283 02 72
e-mail: weronika.kosno@ast.bytom.pl