Kalendarz

Organizacja roku akademickiego 2022/2023

I semestr (zimowy):

okres zajęć dydaktycznych: 3 października 2022 r. – 22 grudnia 2022 r.
przerwa świąteczna: 23 grudnia 2022 r. – 2 stycznia 2023 r.
okres zajęć dydaktycznych: 3 stycznia 2023 r. – 21 stycznia 2023 r.
zimowa sesja egzaminacyjna: 23 stycznia 2023 – 3 lutego 2023 r.
zimowe ferie: 6 lutego 2023 r. – 12 lutego 2023 r.

II semestr (letni):

okres zajęć dydaktycznych: 13 lutego 2023 r. – 6 kwietnia 2023 r.
przerwa świąteczna: 7 kwietnia 2023 r. – 11 kwietnia 2023 r.
okres zajęć dydaktycznych: 12 kwietnia 2023 r. – 3 czerwca 2023 r.
letnia sesja egzaminacyjna: 5 czerwca 2023 r. – 16 czerwca 2023 r. (do 23 czerwca 2023 r. na Wydziale Lalkarskim)

Przerwy w nauce IV i V roku regulują harmonogramy prób do spektakli dyplomowych
i warsztatowych.