Informacja dotycząca prywatności

Informacja dotycząca prywatności w programach Erasmus+ i EKS 2021-2027 zamieszczona jest na stronie Komisji Europejskiej: https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/privacy-statement
Inne wersje językowe dostępne są do wyboru w prawym górnym rogu strony.

Informacja ta wyjaśnia, w jakich celach i w jaki sposób są przetwarzane dane osobowe uczestników projektów, przedstawicieli organizacji beneficjenta, przedstawicieli organizacji wnioskujących i wszystkich innych osób, których dane są przetwarzane w ramach programu Erasmus+.