Rada Uczelni

Członkowie Rady Uczelni Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie
w kadencji 1.01.2021 r. - 31.12.2024 r.

spoza wspólnoty Uczelni:
Magdalena Sroka - przewodnicząca Rady Uczelni
Piotr Jach
Jarosław Potasz

ze wspólnoty Uczelni:
Agnieszka Glińska
Iwona Kołodziejczyk - sekretarz Rady Uczelni
Katarzyna Kostenko
Alicja Semrał - przewodnicząca Samorządu Studentów AST