Rada Uczelni

Członkowie Rady Uczelni Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w  Krakowie:

spoza wspólnoty Uczelni:
Magdalena Cielecka – przewodnicząca
Piotr Jach
Aleksander Nowak

ze wspólnoty Uczelni:
Ewa Kaim
Iwona Kołodziejczyk – sekretarz
Katarzyna Kostenko
Piotr Janiszewski – przewodniczący Samorządu Studentów AST