Zeszyty naukowe

Dziewiaty numer naszych Zeszytów Naukowych – pierwszy w barwach AST – dokumentuje działalność naukową i współpracę zagraniczną naszej Uczelni. Prezentujemy w nim dwie zasadnicze grupy tekstów. Pierwsza z nich obejmuje zapisy trzech wybranych wystąpień z nowego cyklu „Wykłady na scenie świata”. Następna grupa to kilkanaście referatów wygłoszonych na konferencji „W poszukiwaniu metody”, zorganizowanej przez Wydział Aktorski w Krakowie. Publikujemy również dwa referaty habilitacyjne oraz, jak zwykle, teksty pedagogów i studentów raportujące przedsięwzięcia artystyczne i naukowe. Zapraszamy do lektury!

POBIERZ pdf

 

 


 

Spis treści

Beata Guczalska – wstęp

Jan Peszek „Póki istnieją ludzie, będzie istnieć teatr”

„W POSZUKIWANIU METODY” – MATERIAŁY POKONFERENCYJNE

Anna Gajewska „Jungowskie inspiracje w pracy aktora nad rolą”
Gabriel Gietzky „Ustawienia”
Sylwia Hefczyńska‑Lewandowska „Struktura ruchowa jako punkt wyjścia do budowania żywej obecności scenicznej”
Cezary Iber „Praca z partnerem scenicznym”
Cezary Kosiński „Ćwiczenia z kleptomanii”
Katarzyna Anna Małachowska „Aktor „nietancerz”. Emocje, wyobraźnia i ruch jako nośniki świadomości ciała”
Aleksandra Pejcz „Kształcenie aktora‑lalkarza na samodzielnego twórcę teatralnego”
Błażej Peszek „Smak władzy”
Paulina Puślednik „O pewnej potrzebie”
Maciej Sajur „W poszukiwaniu…”
Katarzyna Siergiej „Improwizacja a animacja”
Andriei Zagorodnikov „(Nie)innowacyjne sposoby pracy ze studentami”
Sławomir Sośnierz „Mały konserwatyzm, uczuciowość, chęć zmiany”

WYKŁADY NA SCENIE ŚWIATA
Bronisław Maj „Aktor?... Aktor!”
Jerzy Vetulani „Neurobiolog o sztuce”
Ewa Łętowska „Teatr i prawo”

AUTOREFERATY HABILITACYJNE
Piotr Gruszczyński „Adaptacja, adaptacja wielokanałowa i adaptacja jako instalacja”
Arkadiusz Klucznik „Poszukiwania i podróże”

TEKSTY PEDAGOGÓW
Arkadiusz Klucznik „Papua i Palestyna”
Tomasz Man „Warsztaty w Wilnie”
Paulina Puślednik „Uwięzienie”

TEKSTY STUDENTÓW
Paulina Prokopiuk „Projekt Rosnące skrzydła / Es wachsen Flüge
Oliwia Nazimek „Warsztaty Summer Theater Carousel w Teatrze Brett w Wiedniu”

ZAPOWIEDZI

Zeszyt Naukowy 8

Zeszyty Naukowe nr 8/2016

Rok wydania: 2016

POBIERZ pdf.

 

 

 

 

Zeszyt naukowy 7 - okładka

Zeszyty Naukowe nr 7/2015

Rok wydania: 2015

POBIERZ pdf.

 

 

 


Zeszyt naukowy 6 - okładkaZeszyty Naukowe nr 6/2014

Rok wydania: 2014

POBIERZ pdf.

 

 

 


Zeszyt naukowy 5 - okładkaZeszyty Naukowe nr 5/2013

Rok wydania: 2013

POBIERZ pdf.

 

 

 


Zeszyt naukowy 4 - okładkaZeszyty Naukowe nr 4/2012

Rok wydania: 2012

POBIERZ pdf.

 

 

 


Zeszyt naukowy 3 - okładkaZeszyty Naukowe nr 3/2011

Rok wydania: 2011

POBIERZ pdf.

 

 

 


Zeszyt naukowy 2 - okładkaZeszyty naukowe nr 2/2011

Rok wydania: 2011

POBIERZ pdf.

 

 

 


Zeszyt naukowy 1 - okładkaZeszyty Naukowe nr 1/2008

Rok wydania: 2008

POBIERZ pdf.

 

 

 

 

Zeszyt naukowy 0 - okładkaZeszyty Naukowe nr 0/2008

Rok wydania: 2008

POBIERZ pdf.