Rzecznicy ds. etyki

Rzecznik  
dr hab. Grzegorz Mielczarek

Zastępczyni rzecznika
dr Ewa Kaim

e-mail: rzecznik.etyki@ast.krakow.pl

Rzeczniczka
mgr Agnieszka Rychlewska
gsm. 607 489 927

Zastępca rzeczniczki
dr hab. Krzysztof Boczkowski
gsm. 609 133 740

pokój 226
e-mail: rzecznik.etyki@ast.wroc.pl

Rzeczniczka
mgr Anna Duda
gsm. 513 774 019 (od 9.00 do 17.00)

Zastępca rzeczniczki
mgr Eryk Makohon
gsm. 501 700 907

pokój 007
e-mail: rzecznik.etyki@ast.bytom.pl