Wyjazdy studentów (SM)

PO WER - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

W roku akademickim 2020/2021 AST nie bierze udziału w programie PO WER.

Od 2014 programu PO WER – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój umożliwia przyznanie dodatkowego wsparcia finansowego mobilności zagranicznej studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, zaakceptowanych na wyjazd w ramach programu Erasmus+.

O dodatkowe środki w ramach programu mogą ubiegać się:

Studenci z orzeczonym stopniem niepełnosprawności – na wyjazdy na studia i na praktyki,

Studenci z przyznanym stypendium socjalnym - na wyjazdy na studia i na praktyki.

Wsparcie ze środków programu PO WER obejmuje wyjazdy do wszystkich krajów uczestniczących.

Zgodnie z wytycznymi Narodowej Agencji programu Erasmus na rok 2020/2021 stawki miesięcznego dofinansowania z funduszy PO WER dla poszczególnych krajów wynoszą:

A. Wyjazdy studentów z prawem do dodatku socjalnego | wyjazd na studia lub na praktykę

Grupa 1
Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania - 3 069 PLN

Grupa 2
Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy - 2 984 PLN

Grupa 3
Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Republika Macedonii Północnej, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry - 2 771 PLN 

B. Wyjazdy studentów niepełnosprawnych | wyjazd na studia

Grupa 1
Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania - 2 217 PLN

Grupa 2
Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy - 2 131 PLN

Grupa 3
Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Republika Macedonii Północnej, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry - 1 918 PLN 

C. Wyjazdy studentów niepełnosprawnych | wyjazd na praktykę

Grupa 1
Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania - 2 643 PLN

Grupa 2
Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy - 2 558 PLN

Grupa 3
Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Republika Macedonii Północnej, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry - 2 345 PLN

Studenci, którzy aplikują na wyjazd w ramach programu PO WER podlegają ogólnym zasadom rekrutacji w ramach programu Erasmus+.

Stypendium jest wypłacane w walucie polskiej (PLN) na konto wskazane przez stypendystę.

W celu zakwalifikowania się do programu PO WER, do podpisania umowy finansowej należy przedstawić zaświadczenie z dziekanatu lub decyzję o przyznanym stypendium socjalnym lub dla osób niepełnosprawnych.

Studia za granicą w ramach programu Erasmus+

 Student może skorzystać z finansowania Programu Erasmus+ na studia i praktykę za granicą więcej niż jeden raz w każdym cyklu studiów pod warunkiem, że okres studiów i praktyk nie przekroczy 12 miesięcy w każdym cyklu studiów.

 Studia mogą trwać semestr lub rok, natomiast praktyka 2-12 miesięcy. Pobyt studenta w celu zrealizowania części studiów musi być rozpoczęty i zakończony pomiędzy 1 lipca 2020 r. i 15 września 2021 r. (wliczając w to okres ewentualnego przedłużenia). Minimalny czas pobytu na studiach wynosi 3 miesiące (90 dni).

Studia w ramach programu Erasmus+ można realizować w zagranicznej uczelni, z którą AST ma podpisaną umowę o współpracy, wykaz uczelni partnerskiej znajduje się w zakładce obok).


Zgodnie z informacją otrzymaną z Narodowej Agencji przypominamy, że stypendium będzie przysługiwało uczestnikowi tylko i wyłącznie za czas rzeczywistego pobytu za granicą, który będzie potwierdzony w zaświadczeniu o pobycie lub w odrębnym dokumencie wystawionym przez uczelnię przyjmującą.

Stypendium na naukę/nauczanie on-line/zdalne/wirtualne realizowaną/e z kraju macierzystego, czyli bez wyjazdu za granicę, nie przysługuje.

Przed wyjazdem we własnym zakresie należy wyrobić Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), która potwierdza prawo do korzystania na koszt NFZ z niezbędnych świadczeń zdrowotnych w czasie tymczasowego pobytu na terenie innego państwa członkowskiego UE/EFTA.

Przydatne informacje >>
http://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/zalatw-sprawe-krok-po-kroku/jak-wyrobic-karte-ekuz/https://www.ekuz.nfz.gov.pl/wypoczynek/wniosek-ekuz-wypoczynek


Każdy uczestnik Programu Erasmus+ mający polskie obywatelstwo jest zobowiązany zarejestrować się w serwisie Odyseusz prowadzonym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych pod adresem >> www.odyseusz.msz.gov.pl.

Dzięki Odyseuszowi MSZ będzie w stanie skontaktować się z Tobą w momencie pojawienia się za granicą sytuacji nadzwyczajnych. Uzyskasz również potrzebne informacje oraz pomoc.

Zgłoszenia można dokonać na dwa sposoby: proste zgłoszenie podróży lub założenie profilu w systemie.

Korzystanie z portalu jest nieodpłatne.


Podróżuj bezpieczniej z aplikacją iPolak, w której znajdziesz:

 • opisy krajów świata
 • dane teleadresowe polskich placówek za granicą wraz z mechanizmem wyznaczania trasy na mapie do wybranej placówki
 • zestaw niezbędnych informacji potrzebnych w podróży dotyczących m.in. wiz, bezpieczeństwa
 • ostrzeżenia MSZ o niebezpieczeństwach na świecie
 • przycisk S.O.S, który ułatwi szybki kontakt z polską placówką dyplomatyczną.


Komisja Europejska uruchomiła aplikację mobilną Erasmus+. Program ma pomóc w zorganizowaniu wyjazdu studentom, wolontariuszom, stażystom i innym zainteresowanym.

Aplikację stworzono z myślą o tych, którzy lubią mieć wszystkie sprawy organizacyjne pod ręką.

Pozwala ona:

 • w łatwy sposób śledzić stan formalności administracyjnych przed wyjazdem, podczas pobytu za granicą i po powrocie: na przykład przygotować i podpisać online porozumienia o programie zajęć na studiach z uczelnią macierzystą i z uczelnią z zagranicy;
 • poradzić innym uczestnikom, jak odnaleźć się w nowym otoczeniu (np. znaleźć dobrą restaurację) i zagłosować na najlepsze porady;
 • doskonalić znajomość języków obcych przy pomocy platformy wsparcia językowego online programu Erasmus+, oferującej kursy językowe online i pomoc mentora.

Aplikacja dostępna jest w systemach Android i iOS.


Erasmus+ Mobile App | Erasmus+ at your finger tips!

Lp.

Nazwa uczelni

Kod

Miasto, kraj

Terminy

Języki

1.

Anton Bruckner Privatuniversität
für Musik, Schauspiel
und Tanz

A  LINZ17

Linz
Austria

01.04

Niemiecki A2
Angielski B2

2.

Universität Mozarteum

A  SALZBUR02

Salzburg
Austria

15.03

Niemiecki B1

3.

Divadelní Fakulta Akademie Múzických Umění  (DAMU)

CZ PRAHA04

Praga
Czechy

15.05

Czeski
Angielski B2

4.

Hudební a Taneční Fakulta (HAMU)

CZ PRAHA04

Praga
Czechy

31.03

Czeski
Angielski B2

5.

Janáčkova Akademie Múzických Umění

CZ BRNO03

Brno
Czechy

15.04

Czeski
Angielski B1

6.

Arts Academy at Turku University of Applied Sciences

SF TURKU05

Turku
Finlandia

15.04

Fiński
Angielski B2

7.

Real Escuela Superior
de Arte Dramático (RESAD)

E MADRID19

Madryt
Hiszpania

31.05

 

Hiszpański B1/B2

8.

Institut del Teatre

E BARCELO22

Barcelona
Hiszpania

15.05

Kataloński
Hiszpański B1

9.

Codarts University
of the Arts

NL ROTTERD09

Rotterdam
Holandia

31.03

Angielski IELYS 5.5
Holenderski

10.

Lithuanian Academy
of Music and Theatre

LT VILNUS05

Wilno
Litwa

15.05

 

Litewski
Angielski B2

11.

Latvijas Kultūras Akadēmija

LV RIGA08

Ryga
Łotwa

01.07

 

Angielski B2
Łotewski

12.

Folkwang Universität
der Künste

D ESSEN02

Essen
Niemcy

01.05

 

Niemiecki
Angielski B1

13.

Vysoká Škola Múzických Umení (VSMU)

SK BRATISL05

Bratysława
Słowacja

30.04

 

Słowacki
Angielski B2

14.

Rose Bruford College
of Theatre
and Performance

UK SIDCUP01

Sidcup/Londyn
Wielka Brytania

15.05

Angielski B2

W dniach 11-12 marca 2020 r. obra­do­wała Uczelniana Komi­sja Rekru­ta­cyjna ds. Pro­gramu Erasmus+.

Poniżej zamieszczamy plik z listą osób wstępnie zakwalifikowanych na wyjazdy w roku akademickim 2020/2021.

Osoby wstępnie zakwalifikowane mogą do 27 marca br. złożyć rezygnację z przyznanego im miejsca bez żadnych konsekwencji. Rezygnacja musi zostać złożona na piśmie z podpisem.

Ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu studenta na wyjazd zapadnie po zakończonej rekrutacji w uczelni partnerskiej oraz po uzyskaniu informacji o wysokości przyznanych AST środków na działania w ramach Programu Erasmus+.

Każdemu kandydatowi ubiegającemu się o stypendium Programu Erasmus+, przysługuje prawo do odwołania się od decyzji Komisji Rekrutacyjnej w formie pisemnej, w terminie 14 dni od dnia sporządzenia i ogłoszenia oficjalnej listy osób wstępnie zakwalifikowanych. Organem odwoławczym jest Rektor AST.

Uczelniana Komisja Rekrutacyjna ds. Programu Erasmus+
13 marca 2020 r.


Wyniki rekrutacji na studia w ramach Programu Erasmus+
w roku akademickim 2020/2021

lp.

NR ALBUMU

WYDZIAŁ

KIERUNEK

SEMESTR

DECYZJA

1.

2381

WL

aktorstwo

zimowy

zakwalifikowany

2.

2494

WA Wroc

aktorstwo

zimowy/letni

zakwalifikowany

3.

2274

WL

aktorstwo

zimowy

zakwalifikowany

4.

2206

WTT

aktorstwo

zimowy

zakwalifikowany

5.

2221

WTT

aktorstwo

zimowy

zakwalifikowany

6.

2395

WL

aktorstwo

zimowy

zakwalifikowany

7.

2217

WTT

aktorstwo

zimowy

lista rezerwowa

8

2392

WL

aktorstwo

zimowy

lista rezerwowa

9.

2413

WA Wroc

aktorstwo

letni

lista rezerwowa


Szanowne Studentki,
Szanowni Studenci,

Uprzejmie informujemy, że do dnia 28 lutego 2020 r. mogą Państwo składać aplikacje na studia w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2020/2021.

Na studia w ramach Programu Erasmus+ wyjechać mogą studentki i studenci, którzy:

 • mają za sobą co najmniej jeden rok studiów – legitymują się wysoką średnią ocen ze studiów,
 • znają język wykładowy uczelni goszczącej w stopniu pozwalającym na udział w zajęciach i wykładach oraz korzystanie z literatury w tym języku,
 • uzyskali pozytywną opinię dziekana danego wydziału.

O stypendium nie mogą ubiegać się osoby, które mają wpis warunkowy.

Na stronie >> http://www.ast.krakow.pl/wyjazdy-studentow znajdziecie Państwo wykaz uczelni partnerskich (zakładka „uczelnie partnerskie”) oraz relacje byłych stypendystów Programu opublikowane w Zeszytach Naukowych AST (zakładka „upowszechnianie rezultatów”).

APLIKACJA NA POZIOMIE AST W KRAKOWIE

Do wypełnionego wniosku) dołączyć należy certyfikat językowy – kopię oficjalnego certyfikatu (np. FCE), bądź certyfikatu ze szkoły językowej lub zaświadczenie od lektora o poziomie znajomości języka obcego, CV oraz List motywacyjny.

Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.

Wnioski zawierające błędy językowe lub formalne będą uwzględniane w dalszej kolejności.
 
O zakwalifikowaniu kandydata na wyjazd decyduje Uczelniana Komisja Rekrutacyjna ds. Programu Erasmus+.

Nie przewiduje się rozmowy kwalifikacyjnej.

Termin złożenia ww. dokumentów drogą elektroniczną na adres erasmus@ast.krakow.pl mija 28 lutego 2020 r. – oryginały dokumentów należy złożyć w następujących miejscach:
Kraków – kancelaria (pokój 219)
Wrocław – sekretariat (pokój 114)
Bytom – dziekanat (pokój 004)

Z wyrazami szacunku,
Uczelniana Komisja Rekrutacyjna ds. Programu Erasmus+


W dniach 1-4 marca 2021 r. obra­do­wała Uczelniana Komi­sja Rekru­ta­cyjna ds. Pro­gramu Erasmus+.

Poniżej zamieszczamy plik z listą osób rekomendowanych na wyjazdy w roku akademickim 2021/2022.

Osoby wstępnie zakwalifikowane mogą do 19 marca br. złożyć rezygnację z przyznanego im miejsca bez żadnych konsekwencji. Rezygnacja musi zostać złożona na piśmie z podpisem.

Ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu studenta_tki na wyjazd zapadnie po zakończonej rekrutacji w uczelni partnerskiej oraz po uzyskaniu informacji o wysokości przyznanych AST środków na działania w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2021/2022. Faktyczna realizacja wymiany zależała będzie od rozwoju sytuacji pandemicznej. 

Każdej osobie ubiegającej się o stypendium Programu Erasmus+, przysługuje prawo do odwołania się od decyzji Komisji Rekrutacyjnej w formie pisemnej, w terminie 14 dni od dnia sporządzenia i ogłoszenia oficjalnej listy osób wstępnie zakwalifikowanych. Organem odwoławczym jest Rektor AST.

Uczelniana Komisja Rekrutacyjna ds. Programu Erasmus+
5 marca 2021 r.


Szanowne Studentki,
Szanowni Studenci,

Uprzejmie informujemy, że do dnia 28 lutego 2021 r. mogą Państwo składać aplikacje online na studia w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2021/2022.

W związku z niestabilna sytuacją pandemiczną nie tylko w naszym kraju, ale w całej Europie i na świecie, rekrutacja ma charakter sondażowy. Prosimy, żeby z całą odpowiedzialnością wzięli Państwo pod uwagę fakt, że żadna z partnerskich uczelni nie pracuje w tej chwili w trybie zwykłym, a ograniczenia związane z pandemią dotyczą nie tylko samego trybu prowadzenia zajęć, ale także zwykłej codzienności (transport lotniczy, obostrzenia sanitarne, bardzo trudna sytuacja służb zdrowia, codzienne realne zagrożenie zdrowia). Nie mamy też gwarancji tego, że uczelnie nie zmienią – w odpowiedzi na bieżącą sytuację – swoich decyzji i wytycznych w ostatniej chwili. Faktyczna realizacja wymiany zależała będzie od rozwoju sytuacji pandemicznej. Prosimy zatem o przemyślane odpowiedzi i ewentualne deklaracje.

Na studia w ramach Programu Erasmus+ wyjechać mogą studentki i studenci, którzy:

 • mają za sobą co najmniej jeden rok studiów – legitymują się wysoką średnią ocen ze studiów,
 • znają język wykładowy uczelni goszczącej w stopniu pozwalającym na udział w zajęciach
  i wykładach oraz korzystanie z literatury w tym języku,
 • uzyskali pozytywną opinię dziekana danego wydziału,
 • złożyli w terminie kompletny wniosek aplikacyjny.

O stypendium nie mogą ubiegać się osoby, które mają wpis warunkowy.

Na stronie >> http://www.ast.krakow.pl/wyjazdy-studentow znajdują się szczegóły, w tym wykaz uczelni partnerskich oraz relacje byłych stypendystek i stypendystów Programu opublikowane w Zeszytach Naukowych AST.

Nie ma możliwości planowania nowych wyjazdów na studia w ramach Programu Erasmus+ do Wielkiej Brytanii.

APLIKACJA NA POZIOMIE AST W KRAKOWIE

Link do formularza w aplikacji MS Forms >> https://tiny.pl/rp2lt

Do wypełnionego online wniosku dołączyć należy w formie skanów:

 • CV,
 • list motywacyjny,
 • opinię właściwego dziekana,
 • średnią ocen poświadczoną przez właściwy dziekanat,
 • certyfikat językowy – kopię oficjalnego certyfikatu (np. FCE), bądź certyfikatu ze szkoły językowej lub zaświadczenie od lektora o poziomie znajomości języka obcego
  (wg załączonego wzoru),
 • oświadczenie (wg załączonego wzoru).

Dokumenty opcjonalne: rekomendacje (maksymalnie 3).

Pliki zeskanowanych dokumentów prosimy nazwać w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja załącznika (np. Oświadczenie Jan Kowalski Wydział X).

Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.

Wnioski zawierające błędy językowe lub formalne będą uwzględniane w dalszej kolejności.

Podstawowymi kryteriami kwalifikacji i wyboru są:

 • wysokość średniej ocen z całego okresu studiów,
 • poziom udokumentowanej znajomości języka obcego, w którym prowadzone są zajęcia
  w uczelni partnerskiej, w stopniu umożliwiającym realizację studiów,
 • motywacja do wyjazdu.

O zakwalifikowaniu kandydatki/kandydata na wyjazd decyduje Uczelniana Komisja Rekrutacyjna ds. Programu Erasmus+.

Ostateczna decyzja o wyjeździe zapadnie po zakończonej rekrutacji w uczelni partnerskiej oraz po uzyskaniu informacji o wysokości przyznanych AST środków na działania w ramach Programu Erasmus+.

Z wyrazami szacunku,
Uczelniana Komisja Rekrutacyjna ds. Programu Erasmus+

Zasady rekrutacji studentów na studia w ramach Programu Erasmus+ w Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie

Stawki stypendium Erasmus+ 2020/2021 - wyjazdy na studia

Grupa 1
Kraje Programu z wyższymi kosztami utrzymania: Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania - stypendium 520 EUR miesięcznie

Grupa 2
Kraje Programu ze średnimi kosztami utrzymania: Austria, Belgia,  Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta,  Niemcy, Portugalia, Włochy - stypendium 500 EUR miesięcznie

Grupa 3
Kraje Programu z niższymi kosztami utrzymania: Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Republika Macedonii, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry - stypendium 450 EUR miesięcznie


Studenci, którzy w momencie składania wniosków aplikacyjnych posiadają prawo do stypendium socjalnego w roku akademickim 2019/2020 zobowiązani są do dostarczenia zaświadczenia o pobieraniu stypendium socjalnego, a po zakwalifikowaniu się na studia za granicą otrzymają stypendium z Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (PO WER), a nie z programu Erasmus+.

Miesięczna stawka z dodatkiem socjalnym jest określona i wypłacana w PLN.


UWAGA!

Ostateczna wysokość przysługującego stypendium ustalana jest na podstawie zaświadczenia o pobycie przedstawionego po zakończeniu studiów za granicą oraz wartości wyliczanej dla danego pobytu przez kalkulator Mobility Tool+.

Praktyka za granicą w ramach programu Erasmus+

Student może skorzystać z finansowania Programu Erasmus+ na praktykę za granicą więcej niż jeden raz w każdym cyklu studiów pod warunkiem, że okres studiów i praktyk nie przekroczy 12 miesięcy w każdym cyklu studiów.

Praktyka może trwać 2-12 miesięcy (minimalny czas pobytu na praktyce wynosi 2 miesiące (60 dni)).

Wyjazd na praktykę może się odbyć w trakcie studiów lub/oraz w ciągu 12 miesięcy od ukończenia studiów, a jego długość jest wliczana do łącznego czasu trwania mobilności na tym poziomie studiów, na którym student został zakwalifikowany na wyjazd. Rekrutacja może odbyć się najpóźniej na ostatnim roku studiów.

Program praktyki powinien być zbieżny ze specjalnością studiów. Jej celem powinno być uzyskanie przez studenta wiedzy i umiejętności ułatwiających zatrudnienie, poszerzenie wiedzy zawodowej poprzez sprawdzenie umiejętności zdobytych w Uczelni do wykonywania zawodu. Praktyki odbywają się poprzez uczestnictwo w życiu i pracy instytucji prowadzącej praktykę.


Nie ma już możliwości planowania nowych wyjazdów studentów na studia lub praktyki, a także wyjazdów pracowników do Wielkiej Brytanii. Wyjazdy te nie będę mogły być rozliczane z funduszy Programu Erasmus+. Dlatego też, prosimy o nieuwzględnianie partnerów z Wielkiej Brytanii w swoich wnioskach o wyjazd.

 


Nabór na praktyki w ramach Programu Erasmus+ prowadzony jest w sposób ciągły, do wyczerpania limitu środków przeznaczonych na dany rok.

Stawki stypendium Erasmus+ 2020/2021 - wyjazdy na praktykę

Grupa 1
Kraje Programu z wyższymi kosztami utrzymania: Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania  - stypendium 620 EUR miesięcznie

Grupa 2
Kraje Programu ze średnimi kosztami utrzymania: Austria, Belgia,  Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta,  Niemcy, Portugalia, Włochy - stypendium  600 EUR miesięcznie

Grupa 3
Kraje Programu z niższymi kosztami utrzymania: Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Republika Macedonii Północnej, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry - stypendium 550 EUR miesięcznie


Studenci, którzy w momencie składania wniosków aplikacyjnych posiadają prawo do stypendium socjalnego w roku akademickim 2019/2020 zobowiązani są do dostarczenia zaświadczenia o pobieraniu stypendium socjalnego, a po zakwalifikowaniu się na studia za granicą otrzymają stypendium z Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (PO WER), a nie z programu Erasmus+.

Miesięczna stawka z dodatkiem socjalnym jest określona i wypłacana w PLN.


UWAGA!

Ostateczna wysokość przysługującego stypendium ustalana jest na podstawie zaświadczenia o pobycie przedstawionego po zakończeniu studiów za granicą oraz wartości wyliczanej dla danego pobytu przez kalkulator Mobility Tool+. 

Erasmus+ Online Linguistic Support (OLS) to narzędzie, które zostało uruchomione w celu zapewnienia lepszej jakości mobilności poprzez podniesienie kompetencji językowych studentów programu Erasmus+ w zakresie głównego języka studiów/praktyki przed rozpoczęciem mobilności lub w trakcie jej trwania. Rolą studenta uczestniczącego w wymianie w programie Erasmus+ jest wypełnienie pierwszego i drugiego testu biegłości językowej przed i na zakończenie pobytu na stypendium oraz, jeżeli dotyczy, uczestnictwo w kursie językowym.