Wyjazdy studentów (SM)

W dniach 11-12 marca 2020 r. obra­do­wała Uczelniana Komi­sja Rekru­ta­cyjna ds. Pro­gramu Erasmus+.

Poniżej zamieszczamy plik z listą osób wstępnie zakwalifikowanych na wyjazdy w roku akademickim 2020/2021.

Osoby wstępnie zakwalifikowane mogą do 27 marca br. złożyć rezygnację z przyznanego im miejsca bez żadnych konsekwencji. Rezygnacja musi zostać złożona na piśmie z podpisem.

Ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu studenta na wyjazd zapadnie po zakończonej rekrutacji w uczelni partnerskiej oraz po uzyskaniu informacji o wysokości przyznanych AST środków na działania w ramach Programu Erasmus+.

Każdemu kandydatowi ubiegającemu się o stypendium Programu Erasmus+, przysługuje prawo do odwołania się od decyzji Komisji Rekrutacyjnej w formie pisemnej, w terminie 14 dni od dnia sporządzenia i ogłoszenia oficjalnej listy osób wstępnie zakwalifikowanych. Organem odwoławczym jest Rektor AST.

Uczelniana Komisja Rekrutacyjna ds. Programu Erasmus+
13 marca 2020 r.


Wyniki rekrutacji na studia w ramach Programu Erasmus+
w roku akademickim 2020/2021

lp.

NR ALBUMU

WYDZIAŁ

KIERUNEK

SEMESTR

DECYZJA

1.

2381

WL

aktorstwo

zimowy

zakwalifikowany

2.

2494

WA Wroc

aktorstwo

zimowy/letni

zakwalifikowany

3.

2274

WL

aktorstwo

zimowy

zakwalifikowany

4.

2206

WTT

aktorstwo

zimowy

zakwalifikowany

5.

2221

WTT

aktorstwo

zimowy

zakwalifikowany

6.

2395

WL

aktorstwo

zimowy

zakwalifikowany

7.

2217

WTT

aktorstwo

zimowy

lista rezerwowa

8

2392

WL

aktorstwo

zimowy

lista rezerwowa

9.

2413

WA Wroc

aktorstwo

letni

lista rezerwowa


Szanowne Studentki,
Szanowni Studenci,

Uprzejmie informujemy, że do dnia 28 lutego 2020 r. mogą Państwo składać aplikacje na studia w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2020/2021.

Na studia w ramach Programu Erasmus+ wyjechać mogą studentki i studenci, którzy:

 • mają za sobą co najmniej jeden rok studiów – legitymują się wysoką średnią ocen ze studiów,
 • znają język wykładowy uczelni goszczącej w stopniu pozwalającym na udział w zajęciach i wykładach oraz korzystanie z literatury w tym języku,
 • uzyskali pozytywną opinię dziekana danego wydziału.

O stypendium nie mogą ubiegać się osoby, które mają wpis warunkowy.

Na stronie >> http://www.ast.krakow.pl/wyjazdy-studentow znajdziecie Państwo wykaz uczelni partnerskich (zakładka „uczelnie partnerskie”) oraz relacje byłych stypendystów Programu opublikowane w Zeszytach Naukowych AST (zakładka „upowszechnianie rezultatów”).

APLIKACJA NA POZIOMIE AST W KRAKOWIE

Do wypełnionego wniosku) dołączyć należy certyfikat językowy – kopię oficjalnego certyfikatu (np. FCE), bądź certyfikatu ze szkoły językowej lub zaświadczenie od lektora o poziomie znajomości języka obcego, CV oraz List motywacyjny.

Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.

Wnioski zawierające błędy językowe lub formalne będą uwzględniane w dalszej kolejności.
 
O zakwalifikowaniu kandydata na wyjazd decyduje Uczelniana Komisja Rekrutacyjna ds. Programu Erasmus+.

Nie przewiduje się rozmowy kwalifikacyjnej.

Termin złożenia ww. dokumentów drogą elektroniczną na adres erasmus@ast.krakow.pl mija 28 lutego 2020 r. – oryginały dokumentów należy złożyć w następujących miejscach:
Kraków – kancelaria (pokój 219)
Wrocław – sekretariat (pokój 114)
Bytom – dziekanat (pokój 004)

Z wyrazami szacunku,
Uczelniana Komisja Rekrutacyjna ds. Programu Erasmus+Relacje studentów z pobytu na studiach w ramach Programu Erasmus / Erasmus+

Kamil Pilarski W Codarts >> Zeszyty Naukowe nr 7/2015 ztr. 115

Michał Kurkowski Mluvíme česky >> Zeszyty Naukowe PWST nr 5/2013 str. 78

Lucyna Sosnowska Finlandia, czyli sisu >> Zeszyty Naukowe PWST nr 4/2012 str. 114

Wysokość stawek stypendiów w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2018/2019

Wyjazdy studentów na studia (SMS)


Kraje należące do danej grupy

Miesięczna stawka stypendium w EUR

Grupa 1
Kraje Programu z wyższymi kosztami utrzymania

Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania

500

Grupa 2
Kraje Programu ze średnimi kosztami utrzymania

Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy Portugalia, Włochy

450

Grupa 3
Kraje Programu z niższymi kosztami utrzymania

Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM (była republika Jugosławii Macedonia), Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry

400


Wyjazdy studentów na praktykę (SMP)

Kraje należące do danej grupy

Miesięczna stawka stypendium w EUR

Grupa 1
Kraje Programu z wyższymi kosztami utrzymania

Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania

600

Grupa 2
Kraje Programu ze średnimi kosztami utrzymania

Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy Portugalia, Włochy

550

Grupa 3
Kraje Programu z niższymi kosztami utrzymania

Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM (była republika Jugosławii Macedonia), Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry

500

 


 Zobacz ofertę praktyk dla studentów

K O M U N I K A T

W dniach 7-12 marca 2019 r. obra­do­wała Uczelniana Komi­sja Rekru­ta­cyjna ds. Pro­gramu Erasmus+.

Poniżej zamieszczamy plik z listą osób wstępnie zakwalifikowanych na wyjazdy w roku akademickim 2019/2020.

Ostateczna decyzja dotycząca kontynuowania współpracy z partnerem z Wielkiej Brytanii – Rose Bruford College of Theatre and Performance – w ramach Programu Erasmus+ zapadnie po ogłoszeniu oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej.

Osoby wstępnie zakwalifikowane mogą do 28 marca br. złożyć rezygnację z przyznanego im miejsca bez żadnych konsekwencji. Rezygnacja musi zostać złożona na piśmie z podpisem.

Ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu studenta na wyjazd zapadnie po zakończonej rekrutacji w uczelni partnerskiej oraz po uzyskaniu informacji o wysokości przyznanych AST środków na działania w ramach Programu Erasmus+.

Każdemu kandydatowi ubiegającemu się o stypendium Programu Erasmus+, przysługuje prawo do odwołania się od decyzji Komisji Rekrutacyjnej w formie pisemnej, w terminie 14 dni od dnia sporządzenia i ogłoszenia oficjalnej listy osób wstępnie zakwalifikowanych. Organem odwoławczym jest Rektor AST.

Uczelniana Komisja Rekrutacyjna ds. Programu Erasmus+
14 marca 2019 r.Szanowne Studentki,

Szanowni Studenci,

Uprzejmie informujemy, że do dnia 6 marca 2019 r. mogą Państwo składać aplikacje na studia w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2019/20.

Na studia w ramach Programu Erasmus+ wyjechać mogą studentki i studenci, którzy:

 • mają za sobą co najmniej jeden rok studiów – legitymują się wysoką średnią ocen ze studiów,
 • znają język wykładowy uczelni goszczącej w stopniu pozwalającym na udział w zajęciach i wykładach oraz korzystanie z literatury w tym języku,
 • uzyskali pozytywną opinię dziekana danego wydziału.

O stypendium nie mogą ubiegać się osoby, które mają wpis warunkowy.

Na stronie >> http://www.ast.krakow.pl/wyjazdy-studentow znajdziecie Państwo wykaz uczelni partnerskich (zakładka „uczelnie partnerskie”) oraz relacje byłych stypendystów Programu opublikowane w Zeszytach Naukowych AST (zakładka „upowszechnianie rezultatów”).

Ostateczna decyzja dotycząca kontynuowania współpracy z partnerem z Wielkiej Brytanii – Rose Bruford College of Theatre and Performance – w ramach Programu Erasmus+ zapadnie po ogłoszeniu oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej.

APLIKACJA NA POZIOMIE AST W KRAKOWIE

Do wypełnionego wniosku) dołączyć należy certyfikat językowy – kopię oficjalnego certyfikatu (np. FCE), bądź certyfikatu ze szkoły językowej lub zaświadczenie od lektora o poziomie znajomości języka obcego, CV oraz List motywacyjny.

Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.

Wnioski zawierające błędy językowe lub formalne będą uwzględniane w dalszej kolejności.
 
O zakwalifikowaniu kandydata na wyjazd decyduje Uczelniana Komisja Rekrutacyjna ds. Programu Erasmus+.

Nie przewiduje się rozmowy kwalifikacyjnej.

Termin złożenia ww. dokumentów drogą elektroniczną na adres erasmus@ast.krakow.pl mija 6 marca 2019 r. – oryginały dokumentów należy złożyć w następujących miejscach:
Kraków – kancelaria (pokój 219)
Wrocław – sekretariat (pokój 114)
Bytom – dziekanat (pokój 004)

Z wyrazami szacunku,
Uczelniana Komisja Rekrutacyjna ds. Programu Erasmus+


STAWKI


KRAJE NALEŻĄCE DO DANEJ GRUPY

STAWKA MIESIĘCZNA

GRUPA 1          Dania, Finlandia, Irlandia,  Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania 500 EUR
GRUPA 2 Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy 450 EUR
GRUPA 3 Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Macedonia (FYROM), Rumunia,  Serbia (od 2019/2020), Słowacja, Słowenia, Węgry, Turcja 400 EUR

UWAGA:

Ostateczna wysokość przysługującego stypendium ustalana jest na podstawie zaświadczenia o pobycie przedstawionego po zakończeniu studiów za granicą oraz wartości wyliczanej dla danego pobytu przez kalkulator Mobility Tool+. 

 


Lp.

Nazwa uczelni

Kod

Miasto, kraj

Terminy

Języki

1.

Anton Bruckner Privatuniversität
für Musik, Schauspiel
und Tanz

A  LINZ17

Linz
Austria

01.04

Niemiecki A2
Angielski B2

2.

Universität Mozarteum

A  SALZBUR02

Salzburg
Austria

15.03

Niemiecki B1

3.

Divadelní Fakulta Akademie Múzických Umění  (DAMU)

CZ PRAHA04

Praga
Czechy

15.05

Czeski
Angielski B2

4.

Hudební a Taneční Fakulta (HAMU)

CZ PRAHA04

Praga
Czechy

31.03

Czeski
Angielski B2

5.

Janáčkova Akademie Múzických Umění

CZ BRNO03

Brno
Czechy

15.04

Czeski
Angielski B1

6.

Arts Academy at Turku University of Applied Sciences

SF TURKU05

Turku
Finlandia

15.04

Fiński
Angielski B2

7.

Real Escuela Superior
de Arte Dramático (RESAD)

E MADRID19

Madryt
Hiszpania

31.05

 

Hiszpański B1/B2

8.

Institut del Teatre

E BARCELO22

Barcelona
Hiszpania

15.05

Kataloński
Hiszpański B1

9.

Codarts University
of the Arts

NL ROTTERD09

Rotterdam
Holandia

31.03

Angielski IELYS 5.5
Holenderski

10.

Lithuanian Academy
of Music and Theatre

LT VILNUS05

Wilno
Litwa

15.05

 

Litewski
Angielski B2

11.

Latvijas Kultūras Akadēmija

LV RIGA08

Ryga
Łotwa

01.07

 

Angielski B2
Łotewski

12.

Folkwang Universität
der Künste

D ESSEN02

Essen
Niemcy

01.05

 

Niemiecki
Angielski B1

13.

Vysoká Škola Múzických Umení (VSMU)

SK BRATISL05

Bratysława
Słowacja

30.04

 

Słowacki
Angielski B2

14.

Rose Bruford College
of Theatre
and Performance

UK SIDCUP01

Sidcup/Londyn
Wielka Brytania

15.05

Angielski B2


Przed wyjazdem we własnym zakresie należy wyrobić Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), która potwierdza prawo do korzystania na koszt NFZ z niezbędnych świadczeń zdrowotnych w czasie tymczasowego pobytu na terenie innego państwa członkowskiego UE/EFTA.

Przydatne informacje >>

http://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/zalatw-sprawe-krok-po-kroku/jak-wyrobic-karte-ekuz/
https://www.ekuz.nfz.gov.pl/wypoczynek/wniosek-ekuz-wypoczynek


Każdy uczestnik Programu Erasmus+ mający polskie obywatelstwo jest zobowiązany zarejestrować się w serwisie Odyseusz prowadzonym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych pod adresem >> www.odyseusz.msz.gov.pl.

Dzięki Odyseuszowi MSZ będzie w stanie skontaktować się z Tobą w momencie pojawienia się za granicą sytuacji nadzwyczajnych. Uzyskasz również potrzebne informacje oraz pomoc.

Zgłoszenia można dokonać na dwa sposoby: proste zgłoszenie podróży lub założenie profilu w systemie.

Korzystanie z portalu jest nieodpłatne.


Podróżuj bezpieczniej z aplikacją iPolak, w której znajdziesz:

 • opisy krajów świata
 • dane teleadresowe polskich placówek za granicą wraz z mechanizmem wyznaczania trasy na mapie do wybranej placówki
 • zestaw niezbędnych informacji potrzebnych w podróży dotyczących m.in. wiz, bezpieczeństwa
 • ostrzeżenia MSZ o niebezpieczeństwach na świecie
 • przycisk S.O.S, który ułatwi szybki kontakt z polską placówką dyplomatyczną.

K O M U N I K A T

W dniach 13-15 marca 2018 r. obra­do­wała komi­sja rekru­ta­cyjna Pro­gramu ERASMUS+.

Poniżej zamieszczamy plik z listą osób wstępnie zakwalifikowanych na wyjazdy w roku akademickim 2018/2019.

Osoby wstępnie zakwalifikowane mogą do 30 marca br. (włącznie) złożyć rezygnację z przyznanego im miejsca bez żadnych konsekwencji. Rezygnacja musi zostać złożona w formie pisemnej.

Ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu studenta na wyjazd zapadnie po zakończonej rekrutacji w uczelni partnerskiej oraz po uzyskaniu informacji o wysokości przyznanych AST środków na działania w ramach Programu ERASMUS+.

Każdemu kandydatowi ubiegającemu się o stypendium Programu Erasmus+, przysługuje prawo do odwołania się od decyzji Komisji Rekrutacyjnej w formie pisemnej, w terminie 14 dni od dnia sporządzenia i ogłoszenia listy osób wstępnie zakwalifikowanych. Organem odwoławczym jest Rektor AST.

[16 marca 2018 r.]


K O M U N I K A T

Codarts Rotterdam w roku akademickim 2018-2019 nie przewiduje miejsc dla studentów zagranicznych (Erasmus+ i inne programy).

[1 marca 2018 r.]


Szanowne Studentki,
Szanowni Studenci,

Uprzejmie informujemy, że do dnia 2 marca 2018 r. mogą Państwo składać aplikacje na studia w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2018/19.

Na studia w ramach Programu Erasmus+ wyjechać mogą studentki i studenci, którzy:

 • mają za sobą co najmniej jeden rok studiów – legitymują się wysoką średnią ocen ze studiów,
 • znają język wykładowy uczelni goszczącej w stopniu pozwalającym na udział w zajęciach i wykładach oraz korzystanie z literatury w tym języku,
 • uzyskali pozytywną opinię dziekana danego wydziału.

O stypendium nie mogą ubiegać się osoby, które mają wpis warunkowy.

Na stronie >> http://www.ast.krakow.pl/wyjazdy-studentow znajdziecie Państwo wykaz uczelni partnerskich (zakładka „uczelnie partnerskie”) oraz relacje byłych stypendystów Programu opublikowane w Zeszytach Naukowych PWST (zakładka „upowszechnianie rezultatów”).

APLIKACJA NA POZIOMIE AST W KRAKOWIE

Do wypełnionego wniosku) dołączyć należy certyfikat językowy – kopię oficjalnego certyfikatu (np. FCE), bądź certyfikatu ze szkoły językowej lub zaświadczenie od lektora o poziomie znajomości języka obcego, CV oraz List motywacyjny.

Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.

Wnioski zawierające błędy językowe lub formalne będą uwzględniane w dalszej kolejności.
 
O zakwalifikowaniu kandydata na wyjazd decyduje Uczelniana Komisja Rekrutacyjna ds. Programu Erasmus+.

Nie przewiduje się rozmowy kwalifikacyjnej.

Termin złożenia ww. dokumentów drogą elektroniczną na adres erasmus@ast.krakow.pl mija 2 marca 2018 r. – oryginały dokumentów należy złożyć w następujących miejscach: Kraków – pokój 219 kancelaria Uczelni p. M. Kaleta, Wrocław – pokój nr 130 p. A. Wodzisławska, Bytom – dziekanat p. B. Iglińska.

Z wyrazami szacunku,
Uczelniana Komisja Rekrutacyjna ds. Programu Erasmus+Wyniki naboru na studia w ramach Programu ERASMUS+ w roku akademickim 2017/2018

W dniu 16 marca 2017 r. obra­do­wała komi­sja rekru­ta­cyjna Pro­gramu ERASMUS+.

Lista rankingowa studentów nominowanych do wyjazdów na studia w ramach Programu ERASMUS+ w roku akademickim 2017/2018

Lp.  Imię i nazwisko Wydział

1. Grzegorz Kaczor WL

2. Wioletta Anna Kopańska WA Wrocław

3. Julia Lewandowska WTT

4. Anna Monika Wolszczak WL

oraz lista rezerwowa:

Lp. Imię i nazwisko  Wydział

1. Szymon Marek Michalewicz-Sowa WTT

2. Anna Aleksandra Obszańska WTT

Uwaga:

Ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu studenta na wyjazd zapadnie po rekrutacji w uczelni partnerskiej oraz po uzyskaniu informacji o wysokości przyznanych Uczelni środków na działania w ramach Programu ERASMUS+.

Stypendystą Programu ERASMUS+ może zostać student, który terminowo wywiązał się ze wszystkich powinności wobec Uczelni  w semestrze poprzedzającym planowany wyjazd.Na studia w ramach Protgramu Erasmus+ wyjechać mogą studenci, którzy:

 • mają za sobą co najmniej jeden rok studiów - legitymują się wysoką średnią ocen ze studiów,
 • znają język wykładowy uczelni goszczącej w stopniu pozwalającym na udział w zajęciach i wykładach oraz korzystanie z literatury w tym języku,
 • uzyskali pozytywną opinię dziekana danego wydziału.

O stypendium nie mogą ubiegać się osoby, które mają wpis warunkowy.

APLIKACJA NA POZIOMIE PWST W KRAKOWIE

Do wypełnionego wniosku (wraz z załącznikiem) dołączyć należy certyfikat językowy – kopię oficjalnego certyfikatu (np. FCE), bądź certyfikatu ze szkoły językowej lub zaświadczenie od lektora o poziomie znajomości języka obcego, CV oraz List motywacyjny.

Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.

Wnioski zawierające błędy językowe lub formalne będą uwzględniane w dalszej kolejności.
 
O zakwalifikowaniu kandydata na wyjazd decyduje Uczelniana Komisja Rekrutacyjna ds. Programu Erasmus.

Nie przewiduje się rozmowy kwalifikacyjnej.

Termin złożenia ww. dokumentów drogą elektroniczną na adres erasmus@pwst.krakow.pl mija 10 marca 2017 r. – oryginały dokumentów należy złożyć w następujących miejscach: Kraków – rektorat, Wrocław - sekretariat, Bytom – dziekanat p. W. Kosno.

Wyniki naboru na studia w ramach Programu ERASMUS+ w roku akademickim 2016/2017

W dniu 8 marca 2016 r. obra­do­wała komi­sja rekru­ta­cyjna Pro­gramu ERASMUS+.

Lista rankingowa studentów nominowanych do wyjazdów na studia w ramach Programu ERASMUS+ w roku akademickim 2016/2017

Lp. Imię i nazwisko Wydział
1. Agnieszka Błaszczak WL Wrocław
2. Mateusz Bogdanowicz WTT Bytom
3. Karolina Kardasz WTT Bytom
4. Nikos Kotowicz WL Wrocław

oraz lista rezerwowa

Lp. Imię i nazwisko Wydział
1. Agnieszka Ejsmont WL Wrocław
2. Jowita Kropiewnicka WL Wrocław

Uwaga:

Ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu studenta na wyjazd zapadnie po rekrutacji w uczelni partnerskiej oraz po uzyskaniu informacji o wysokości przyznanych Uczelni środków na działania w ramach Programu ERASMUS+.

Stypendystą Programu ERASMUS+ może zostać student, który terminowo wywiązał się ze wszystkich powinności wobec Uczelni  w semestrze poprzedzającym planowany wyjazd.Na studia w ramach Protgramu Erasmus+ wyjechać mogą studenci, którzy:

 • mają za sobą co najmniej jeden rok studiów - legitymują się wysoką średnią ocen ze studiów,
 • znają język wykładowy uczelni goszczącej w stopniu pozwalającym na udział w zajęciach i wykładach oraz korzystanie z literatury w tym języku,
 • uzyskali pozytywną opinię dziekana danego wydziału.

O stypendium nie mogą ubiegać się osoby, które mają wpis warunkowy.


APLIKACJA NA POZIOMIE PWST W KRAKOWIE

Do wypełnionego wniosku (wraz z załącznikiem) dołączyć należy certyfikat językowy – kopię oficjalnego certyfikatu (np. FCE), bądź certyfikatu ze szkoły językowej lub zaświadczenie od lektora o poziomie znajomości języka obcego, CV oraz List motywacyjny.

Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.

Wnioski zawierające błędy językowa lub formalne będą uwzględniane w dalszej kolejności.
 
O zakwalifikowaniu kandydata na wyjazd decyduje Uczelniana Komisja Rekrutacyjna ds. Programu Erasmus.

Nie przewiduje się rozmowy kwalifikacyjnej.

Termin złożenia ww. dokumentów drogą elektroniczną na adres erasmus@pwst.krakow.pl mija 4 marca 2016 r. – oryginały dokumentów należy złożyć w następujących miejscach: Kraków – rektorat, Wrocław - sekretariat, Bytom – dziekanat.

Wysokość stawek na wyjazdy na studia w ramach Programu Erasmus+


Wysokość stawek na wyjazdy studentów na studia (Tabela A) oraz praktyki (Tabela B) w ramach programu Erasmus+

Tabela A
Wyjazdy studentów na studia (SMS)
Kraje należące do
danej grupy
Miesięczna stawka stypendium
w euro
Grupa
1
Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia,
Lichtenstein,
Norwegia,
Szwecja,
Wielka Brytania
, Włochy
500
Grupa
2
Belgia, Chorwacja,
Cypr,
Czechy
,
Grecja,
Hiszpania,
Holandia
, Islandia, Lukse
mburg,
Niemcy,
Portugalia, Słowenia, Turcja
400
Grupa
3
Bułgaria, Estonia,
FYROM (była republika Jugosławii
Macedonia)
,
Litwa,
Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja
, Węgry
300

REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2015/2016

Wyniki naboru na studia w ramach Programu ERASMUS+ w roku akademickim 2015/2016

W dniu 3 marca 2015 r. obra­do­wała komi­sja rekru­ta­cyjna Pro­gramu ERASMUS+.

Lista rankingowa studentów nominowanych do wyjazdów na studia w ramach Programu ERASMUS+ w roku akademickim 2015/2016

Lp.

Imię i nazwisko

Wydział

1.

Monika Witkowska

WTT Bytom

2.

Kamil Kołodziński

WA Kraków

3.

Anna Gabrysz

WL Wrocław

4.

Jarosław Mysona

WTT Bytom

5.

Julia Rzepecka

WL Wrocław

Uwaga: Ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu studenta na wyjazd zapada po rekrutacji w uczelni partnerskiej.

- - -

Wyjechać mogą studenci, którzy:
- mają za sobą co najmniej jeden rok studiów - legitymują się wysoką średnią ocen ze studiów,
- znają język wykładowy uczelni goszczącej w stopniu pozwalającym na udział w zajęciach i wykładach oraz korzystanie z literatury w tym języku,
- uzyskali pozytywną opinię dziekana danego wydziału.

O stypendium nie mogą ubiegać się osoby, które mają wpis warunkowy.


APLIKACJA NA POZIOMIE PWST W KRAKOWIE

Do wypełnionego wniosku dołączyć należy certyfikat językowy – kopię oficjalnego certyfikatu (np. FCE), bądź certyfikatu ze szkoły językowej lub zaświadczenie od lektora o poziomie znajomości języka obcego, CV oraz List motywacyjny.

Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.

Wnioski zawierające błędy językowa lub formalne będą uwzględniane w dalszej kolejności.
 
O zakwalifikowaniu kandydata na wyjazd decyduje Uczelniana Komisja Rekrutacyjna ds. Programu Erasmus.

Nie przewiduje się rozmowy kwalifikacyjnej.

Termin złożenia ww. dokumentów drogą elektroniczną na adres erasmus@pwst.krakow.pl mija 28 lutego 2015 r. – oryginały dokumentów należy złożyć w następujących miejscach: Kraków – rektorat, Wrocław - sekretariat, Bytom – dziekanat.

Wysokość stawek stypendiów w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015

Wysokość stawek na wyjazdy studentów na studia (Tabela A) oraz praktyki (Tabela B) w ramach programu Erasmus+