Wyjazdy pracowników (ST)

Program Erasmus+ oferuje nauczycielom akademickim PWST następujące możliwości udziału w międzynarodowej współpracy uczelni (STA):

  • wyjazdy do zagranicznych uczelni w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych
  • wyjazdy do zagranicznych uczelni i innych instytucji partnerskich w celu doskonalenia umiejętności i kwalifikacji, wymiany doświadczeń i poszerzenia wiedzy w danej dziedzinie (wyjazdy w celach szkoleniowych)
  • udział w wizytach przygotowawczych, mających na celu pozyskanie nowych partnerów (uczelni/instytucji) do współpracy

Dokumenty STA Erasmus+
Dokumenty do pobrania dla pedagogów PWST starających się o wyjazd STA w ramach programu Erasmus+

European CV
Individual Teaching Programme
Zgłoszenie numeru konta
Wniosek wyjazdowy
Zgłoszenie wyjazdu

Kalkulator obliczania odległości

Program Erasmus+ oferuje pracownikom administracyjnym PWST następujące możliwości udziału w międzynarodowej współpracy uczelni (STT):

  • wyjazdy do zagranicznych uczelni i innych instytucji w celu doskonalenia umiejętności i kwalifikacji, wymiany doświadczeń i poszerzenia wiedzy w danej dziedzinie (wyjazdy w celach szkoleniowych)
  • udział w wizytach przygotowawczych, mających na celu pozyskanie nowych partnerów (uczelni/instytucji) do współpracy w obszarze mobilności

Dokumenty STT Erasmus+
Dokumenty do pobrania dla pracowników PWST starających się o wyjazd STT w ramach programu Erasmus+

European CV
Individual Work Programme
Informacja o numerze konta
Wniosek wyjazdowy
Zgłoszenie wyjazdu

Kalkulator obliczania odległości

Informacje o organizowanych Staff Weeks, w których udział może być finansowany z budżetu szkoleniowego STT (o ile PWST ma podpisaną umowę dwustronną z daną uczelnią), dostępne są na stronie >> http://staffmobility.eu/staff-week-search

Relacje pedagogów PWST z wyjazdów w ramach Programu Erasmus / Erasmus+

Wiktor Loga-Skarczewski Praca, której efekty wywołały u mnie dreszcze (zachwytu) >> Zeszyty Naukowe PWST nr 7/2015 str. 111

Pulina Puślednik La Profesora >> Zeszyty Naukowe nr 5/2013 str. 72