Władze AST

prof. dr hab. Dorota Segda

Rektor

biografia

prof. AST dr hab. Beata Guczalska

Prorektor

biografia

prof. AST dr hab. Elżbieta Czaplińska-Mrozek

Prorektor ds. Filii we Wrocławiu

biografia

prof. AST dr hab. Adam Nawojczyk

Dziekan Wydziału Aktorskiego

biografia

dr Iwona Kempa

Dziekan Wydziału Reżyserii Dramatu

biografia

prof. AST dr hab. Aneta Głuch-Klucznik

Dziekan Wydziału Lalkarskiego

biografia

prof. dr hab. Krzysztof Kuliński

Dziekan Wydziału Aktorskiego (Filia we Wrocławiu)

biografia

dr Janusz Skubaczkowski

Dziekan Wydziału Teatru Tańca w Bytomiu

biografia

prof. AST dr hab. Monika Jakowczuk

Prodziekan Wydziału Aktorskiego

biografia

dr Iga Gańczarczyk

Prodziekan Wydziału Reżyserii Dramatu

biografia

prof. AST dr hab. Marek Tatko

Prodziekan Wydziału Lalkarskiego (Filia we Wrocławiu)

biografia

prof. AST dr hab. Bożena Klimczak

Prodziekan Wydziału Aktorskiego (Filia we Wrocławiu)

biografia

dr Jacek Łumiński

Prodziekan Wydziału Teatru Tańca w Bytomiu

biografia

mgr Franciszek Gałuszka

Kanclerz

biografia

mgr Katarzyna Kostenko

Zastępca Kanclerza ds. Filii we Wrocławiu

biografia

mgr Barbara Sztraub

Kwestor

biografia

mgr Karolina Mrozińska

Zastępca Kwestora ds. Filii we Wrocławiu

biografia

mgr Iwona Kołodziejczyk

Zastępca Kanclerza

biografia