WYJAZDY PRACOWNIKÓW (ST)

Program Erasmus+ oferuje nauczycielom akademickim AST następujące możliwości udziału w międzynarodowej współpracy uczelni (STA):

  • wyjazdy do zagranicznych uczelni w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych
  • wyjazdy do zagranicznych uczelni i innych instytucji partnerskich w celu doskonalenia umiejętności i kwalifikacji, wymiany doświadczeń i poszerzenia wiedzy w danej dziedzinie (wyjazdy w celach szkoleniowych)
  • udział w wizytach przygotowawczych, mających na celu pozyskanie nowych partnerów (uczelni/instytucji) do współpracy

Dokumenty STA Erasmus+
Dokumenty do pobrania dla pedagogów AST starających się o wyjazd STA w ramach programu Erasmus+

European CV
Individual Teaching Programme
Zgłoszenie numeru konta
Wniosek wyjazdowy
Zgłoszenie wyjazdu

Kalkulator obliczania odległości