Statut

Uchwała nr 24/2016-2020 Senatu PWST z dnia 18 września 2017 r. w sprawie: wprowadzenie zmian do Statutu PWST

  • Załącznik nr 1 do Uchwały nr 24/2016-2020 Senatu PWST z dnia 18 września 2017 r.: Statut AST (tekst jednolity)
  • Załącznik nr 2 do Uchwały nr 24/2016-2020 Senatu PWST z dnia 18 maja 2017 r.: Ordynacja wyborcza (załącznik nr 1 do Statutu PWST)