Statut

 Uchwała nr 82/2016-2020 Senatu AST z dnia 23 września 2019 r. w sprawie: uchwalenia statutu Akademii Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 82/2016-2020 Senatu AST – statut AST

Załączniki do statutu AST:

Załącznik nr 1 do statutu AST – Ordynacja Wyborcza AST w Krakowie
Załącznik nr 2 do statutu AST – Tryb i warunki przeprowadzania postępowania konkursowego na stanowisko nauczyciela akademickiego w AST w Krakowie
Załącznik nr 3 do statutu AST –
Regulamin nadawania tytułu doktora honoris causa AST w Krakowie 

Uchwała nr 24/2016-2020 Senatu PWST z dnia 18 września 2017 r. w sprawie: wprowadzenie zmian do Statutu PWST

 

 

 

 

 

  • Załącznik nr 1 do Uchwały nr 24/2016-2020 Senatu PWST z dnia 18 września 2017 r.: Statut AST (tekst jednolity)
  • Załącznik nr 2 do Uchwały nr 24/2016-2020 Senatu PWST z dnia 18 maja 2017 r.: Ordynacja wyborcza (załącznik nr 1 do Statutu PWST)