Skład Senatu i Komisji Senackich Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie w kadencji 2016-2020

REKTOR

 1. prof. dr hab. Dorota Segda

PROREKTORZY

2. dr hab. Beata Guczalska, prof. AST
3. dr hab. Elżbieta Czaplińska-Mrozek, prof. AST

DZIEKANI

4. dr hab. Adam Nawojczyk, prof. AST – Wydział Aktorski
5. dr hab. Iwona Kempa – Wydział Reżyserii Dramatu
6. prof. dr hab. Krzysztof Kuliński – Wydział Aktorski (Filia we Wrocławiu)
7. dr hab. Aneta Głuch-Klucznik, prof. AST – Wydział Lalkarski (Filia we Wrocławiu)
8. dr hab. Janusz Skubaczkowski – Wydział Teatru Tańca (Filia w Bytomiu)

PRZEDSTAWICIELE NAUCZYCIELI AKADEMICKICH POSIADAJĄCYCH TYTUŁ NAUKOWY PROFESOR LUB STOPIEŃ DOKTORA HABILITOWANEGO

9. dr hab. Łucja Czarnecka, prof. AST (WTT)
10. prof. dr hab. Jolanta Góralczyk (WL)
11. dr hab. Monika Jakowczuk, prof. AST  (WA Kraków)
12. dr hab. Bożena Klimczak, prof. AST   (WA Wrocław)
13. prof. dr hab. Ewa Kutryś (WRD)
14. prof. dr hab. Jacek Romanowski (WA Kraków)
15. dr hab. Marek Tatko, prof. AST  (WL)

PRZEDSTAWICIELE POZOSTAŁYCH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH:

16. dr Wojciech Brawer (WL)
17. dr Ewa Kaim (WA Kraków)
18. dr Ewelina Paszke-Lowitzsch (WA Wrocław)                                                                                      

PRZEDSTAWICIELE PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI:

19. mgr Franciszek Gałuszka – Kanclerz
20. mgr Katarzyna Kostenko – Zastępca kanclerza ds. Filii we Wrocławiu

PRZEDSTAWICIELE STUDENTÓW:

21. Piotr Janiszewski (WA Kraków)
22. Adrianna Jendroszek (WA Wrocław)
23. Magdalena Malik (WTT)
24. Anna Karbowniak (WL)
25. Radosław Maciąg (WRD)

Z głosem doradczym w posiedzeniach Senatu uczestniczą:
Kwestor mgr Barbara Sztraub
Przedstawiciel związków zawodowych

 Komisja ds. nagród i odznaczeń

 1. prof. dr hab. Jacek Romanowski – Kraków - przewodniczący
 2. prof. dr hab. Józef Opalski – Kraków
 3. dr hab. Janusz Skubaczkowski – Bytom
 4. dr hab. Bożena Klimczak – Wrocław
 5. mgr Michał Kowalczyk – Wrocław

Komisja ds. oceny kadry dydaktycznej

 1. dr hab. Beata Guczalska – Kraków – przewodnicząca
 2. dr hab. Elżbieta Czaplińska-Mrozek – Wrocław
 3. dr  hab. Krzysztof Grębski – Wrocław
 4. dr Sylwia Hefczyńska-Lewandowska – Bytom
 5. dr Barbara Sambor – Kraków

Komisja odwoławcza ds. oceny kadry dydaktycznej

 1. prof. dr hab. Jacek Romanowski – Kraków – przewodniczący
 2. dr hab. Rudolf Zioło – Kraków
 3. dr Bolesław Brzozowski – Kraków
 4. dr Ewa Kaim -  Kraków
 5. prof. dr hab. Teresa Sawicka - Wrocław

mgr Ewa Gawłowska - sekretarz komisji ds. oceny kadry dydaktycznej oraz komisji odowławczej ds. oceny kadry dydaktycznej, pełnomocnik ds. jakości kształcenia

Komisja dyscyplinarna ds. nauczycieli akademickich

 1. prof. dr hab. Jolanta Góralczyk – przewodnicząca – Wrocław
 2. dr hab. Olga Katafiasz - Kraków
 3. dr hab. Jadwiga Leśniak-Jankowska  – Bytom
 4. prof. dr hab. Anna Kramarczyk  – Wrocław
 5. dr hab. Marek Tatko  – Wrocław

Komisja dyscyplinarna ds. studentów

Przewodnicząca - dr hab. Monika Jakowczuk

dla Krakowa wraz z Bytomiem

 1. dr hab. Rafał Dziwisz – Kraków
 2. dr hab. Józefa Zając-Jamróz – Bytom
 3. Michał Pawlik – Kraków WA
 4. Mateusz Smoliński –  Kraków WA
 5. Dominika Gryz – Bytom

dla Wrocławia

 1. dr Ewelina Paszke-Lowitzsch
 2. prof. dr hab. Jacek Radomski
 3. mgr Aleksandra Pejcz-Jakimiuk
 4. Jan Grządziela WA
 5. Karolina Marcisz WL

Odwoławcza komisja dyscyplinarna ds. studentów

Przewodnicząca – dr hab. Łucja Czarnecka

dla Krakowa wraz z Bytomiem

 1. dr hab. Beata Guczalska – Kraków
 2. dr hab. Wojciech Leonowicz – Kraków
 3. Robert Ciszewski – Kraków WA
 4. Andrzej Błażewicz – Kraków WRD
 5. Omar Karabulut – Bytom

dla Wrocławia

 1. dr Wojciech Brawer
 2. Agnieszka Ejsmont WL

Rada biblioteczna

 1. dr hab. Beata Guczalska – Kraków – przewodnicząca
 2. dr hab. Jerzy Bielunas  – Wrocław
 3. dr hab. Tomasz Man – Wrocław
 4. dr hab. Błażej Peszek – Bytom
 5. Ewa Mikuła – Kraków
 6. Adrianna Izydorczyk – Wrocław
 7. Julia Lewandowska – Bytom

Komisja finansowa

 1. dr hab. Adam Nawojczyk – Kraków - przewodniczący
 2. dr hab. Iwona Kempa – Kraków
 3. dr hab. Janusz Skubaczkowski – Bytom  
 4. dr hab. Aneta Głuch-Klucznik – Wrocław    
 5. prof. dr hab. Krzysztof Kuliński – Wrocław
 6. mgr Magdalena Krawczyk – Kraków   
 7. mgr Joanna Szewczyk - Kraków  

Komisja socjalna

 1. prof. dr hab. Ewa Kutryś  – Kraków – przewodnicząca
 2. mgr Iwona Kołodziejczyk  – Kraków – zastępczyni przewodniczącej
 3. dr hab. Zbigniew Grygielski – Kraków
 4. mgr Jolanta Kubasiewicz – Kraków
 5. mgr Anna Wawro  – przedstawicielka związków zawodowych
 6. mgr Agnieszka Osman-Tura – Bytom
 7. mgr Michał Kozłowski – Wrocław
 8. dr hab. Jolanta Zalewska  – Wrocław
 9. dr hab. Agata Kucińska – Wrocław