Skład Senatu i Komisji Senackich Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie w kadencji 2020-2024

Nauczyciele akademiccy zatrudnieni na stanowiskach profesora i profesora uczelni

Wydział Aktorski w Krakowie
1. prof. dr hab. Dorota Segda – rektor, przewodnicząca Senatu
2. dr hab. Adam Nawojczyk – dziekan
3. dr hab. Grzegorz Mielczarek – prodziekan
4. dr hab. Rafał Dziwisz

Wydział Reżyserii Dramatu

5. dr hab. Beata Guczalska – prorektor
6. dr hab. Iwona Kempa – dziekan

Wydział Teatru Tańca
7. dr hab. Monika Jakowczuk – dziekan
8. dr hab. Przemysław Kania

Wydział Aktorski we Wrocławiu

9. prof. dr hab. Elżbieta Czaplińska-Mrozek – prorektor ds. Filii we Wrocławiu
10. dr hab. Bożena Klimczak – dziekan
11. prof. dr hab. Krzysztof Kuliński

Wydział Lalkarski

12. dr hab. Aneta Głuch-Klucznik
13. prof. dr hab. Jolanta Góralczyk
14. dr hab. Marek Tatko

Nauczyciele akademiccy zatrudnieni na pozostałych stanowiskach
15. dr Ewa Kaim   WA Kraków
16. dr Remigiusz Brzyk   WRD
17. dr Anna Piotrowska   WTT
18. dr Magdalena Chlasta-Dzięciołowska   WA Wrocław
19. dr Michał Kowalczyk   WL

Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi
20.  Joanna Szewczyk   Kraków i Bytom
21. Anna Wodzisławska   Wrocław

Studenci
22. Piotr Janiszewski   WA Kraków
23. Alicja Semrał   WA Kraków
24. Olga Grzelak   WRD
25. Magdalena Malik   WTT
26. Andrzej Ogłoza   WA Wrocław
27. Piotr Błędowski   WL

REKTOR

  1. prof. dr hab. Dorota Segda

PROREKTORZY

2. dr hab. Beata Guczalska, prof. AST
3. prof. dr hab. Elżbieta Czaplińska-Mrozek

DZIEKANI

4. dr hab. Adam Nawojczyk, prof. AST – Wydział Aktorski
5. dr hab. Iwona Kempa – Wydział Reżyserii Dramatu
6. dr hab. Bożena Klimczak, prof. AST – Wydział Aktorski (Filia we Wrocławiu)
7. dr hab. Monika Jakowczuk, prof. AST – Wydział Teatru Tańca (Filia w Bytomiu)

PRZEDSTAWICIELE NAUCZYCIELI AKADEMICKICH POSIADAJĄCYCH TYTUŁ NAUKOWY PROFESOR LUB STOPIEŃ DOKTORA HABILITOWANEGO

8. dr hab. Łucja Czarnecka, prof. AST (WTT)
9. prof. dr hab. Jolanta Góralczyk (WL)
10. dr hab. Aneta Głuch-Klucznik, prof. AST – Wydział Lalkarski (Filia we Wrocławiu)
11. dr hab. Krzysztof Kuliński (WA Wrocław)
12. prof. dr hab. Ewa Kutryś (WRD)
13. prof. dr hab. Jacek Romanowski (WA Kraków)
14. dr hab. Marek Tatko, prof. AST (WL)

PRZEDSTAWICIELE POZOSTAŁYCH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH:

15. dr Wojciech Brawer (WL)
16. dr Ewa Kaim (WA Kraków)
17. dr Ewelina Paszke-Lowitzsch (WA Wrocław)                                                                                      

PRZEDSTAWICIELE PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI:

18. mgr Franciszek Gałuszka – Kanclerz
19. mgr Katarzyna Kostenko – Zastępca kanclerza ds. Filii we Wrocławiu

PRZEDSTAWICIELE STUDENTÓW:

20. Piotr Janiszewski (WA Kraków)
21. Andrzej Ogłoza (WA Wrocław)
22. Magdalena Malik (WTT)
23. Anna Karbowniak (WL)
24. Radosław Maciąg (WRD)

Z głosem doradczym w posiedzeniach Senatu uczestniczą:
Kwestor mgr Barbara Sztraub
Przedstawiciel związków zawodowych

Komisja ds. oceny kadry dydaktycznej
dr hab. Beata Guczalska – WRD – przewodnicząca
dr hab. Elżbieta Czaplińska-Mrozek – WA Wrocław
dr  hab. Krzysztof Grębski – WL
dr Sylwia Hefczyńska-Lewandowska – WTT
dr Barbara Sambor – WA Kraków


Komisja ds. nagród i odznaczeń
prof. dr hab. Jacek Romanowski – WA Kraków – przewodniczący
prof. dr hab. Józef Opalski – WRD
dr hab. Monika Jakowczuk – WTT
dr hab. Bożena Klimczak – WA Wrocław
dr Michał Kowalczyk – WL


Komisja dyscyplinarna ds. studentów
dr hab. Monika Jakowczuk – WTT – przewodnicząca

dla Krakowa wraz z Bytomiem

dr hab. Rafał Dziwisz – WA
dr hab. Józefa Zając-Jamróz – WTT
Monika Daukszo – WA
Melania Kowalczyk – WA
Paulina Prokopiuk – WTT

dla Wrocławia
dr Ewelina Paszke-Lowitzsch – WA
prof. dr hab. Jacek Radomski – WL
mgr Aleksandra Pejcz-Jakimiuk – WL
Chrystian Gilewicz-Talik – WA
Piotr Błędowski – WL


Odwoławcza komisja dyscyplinarna ds. studentów
dr Ewa Kaim – WA Kraków – przewodnicząca

dla Krakowa wraz z Bytomiem
dr hab. Beata Guczalska – WRD
dr hab. Wojciech Leonowicz – WA
Franciszek Karpiński – WA
Andrzej Błażewicz – WRD
Julian Południak – WTT

dla Wrocławia
dr Wojciech Brawer – WL
Jan Kowalewski – WA


Uczelniana komisja dyscyplinarna ds. nauczycieli akademickich
prof. dr hab. Jolanta Góralczyk – przewodnicząca – WL
dr hab. Olga Katafiasz – zastępca przewodniczącej – WRD
dr hab. Jadwiga Leśniak-Jankowska – WTT
prof. dr hab. Anna Kramarczyk – WL
dr hab. Marek Tatko – WL
Piotr Janiszewski – WA Kraków


Komisja ds. stopni i tytułów naukowych
dr hab. Beata Guczalska – przewodnicząca
dr hab. Elżbieta Czaplińska-Mrozek – zastępca przewodniczącej
W skład komisji ds.  stopni i tytułów naukowych wchodzą wszyscy nauczyciele akademiccy posiadający stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora, dla których AST jest podstawowym miejscem pracy.


Stały skład opiniujący w sprawie postępowań o uzyskanie stopnia doktora habilitowanego
dr hab. Beata Guczalska – przewodnicząca (przewodnicząca senackiej komisji ds. stopni i tytułów)
prof. dr hab. Ewa Kutryś – WRD
prof. dr hab. Jacek Romanowski – WA Kraków
dr hab. Elżbieta Czaplińska-Mrozek – WA Wrocław
dr hab. Monika Jakowczuk – WTT
prof. dr hab. Jolanta Góralczyk – WL


Składy orzekające dla przewodów doktorskich wszczętych do dnia 30 kwietnia 2019 r.

Wydział Aktorski w Krakowie
dr hab. Adam Nawojczyk – przewodniczący składu orzekającego
prof. dr hab. Jacek Popiel
dr hab. Lidia Duda
dr hab. Rafał Dziwisz
dr hab. Grzegorz Mielczarek

Wydział Reżyserii Dramatu
dr hab. Iwona Kempa – przewodnicząca składu orzekającego
prof. dr hab. Józef Opalski
dr hab. Olga Katafiasz
dr hab. Jacek Orłowski
dr hab. Rudolf Zioło

Wydział Aktorski we Wrocławiu
dr hab. Bożena Klimczak – przewodnicząca składu orzekającego
prof. dr hab. Krzysztof Kuliński
dr hab. Jolanta Zalewska
dr hab. Jerzy Bielunas
dr hab. Krzysztof Boczkowski

Wydział Lalkarski
dr hab. Aneta Głuch-Klucznik – przewodnicząca składu orzekającego
prof. dr hab. Anna Kramarczyk
prof. dr hab. Aleksander Maksymiak
prof. dr hab. Jacek Radomski
dr hab. Krzysztof Grębski