Skład Senatu i Komisji Senackich Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie w kadencji 2016-2020

REKTOR

  1. prof. dr hab. Dorota Segda

PROREKTORZY

2. dr hab. Beata Guczalska, prof. AST
3. dr hab. Elżbieta Czaplińska-Mrozek, prof. AST

DZIEKANI

4. dr hab. Adam Nawojczyk, prof. AST – Wydział Aktorski
5. dr hab. Iwona Kempa – Wydział Reżyserii Dramatu
6. dr hab. Bożena Klimczak, prof. AST – Wydział Aktorski (Filia we Wrocławiu)
7. dr hab. Aneta Głuch-Klucznik, prof. AST – Wydział Lalkarski (Filia we Wrocławiu)
8. dr hab. Monika Jakowczuk, prof. AST – Wydział Teatru Tańca (Filia w Bytomiu)

PRZEDSTAWICIELE NAUCZYCIELI AKADEMICKICH POSIADAJĄCYCH TYTUŁ NAUKOWY PROFESOR LUB STOPIEŃ DOKTORA HABILITOWANEGO

9. dr hab. Łucja Czarnecka, prof. AST (WTT)
10. prof. dr hab. Jolanta Góralczyk (WL)
11. dr hab. Krzysztof Kuliński (WA Wrocław)
12. prof. dr hab. Ewa Kutryś (WRD)
13. prof. dr hab. Jacek Romanowski (WA Kraków)
14. dr hab. Marek Tatko, prof. AST (WL)

PRZEDSTAWICIELE POZOSTAŁYCH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH:

15. dr Wojciech Brawer (WL)
16. dr Ewa Kaim (WA Kraków)
17. dr Ewelina Paszke-Lowitzsch (WA Wrocław)                                                                                      

PRZEDSTAWICIELE PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI:

18. mgr Franciszek Gałuszka – Kanclerz
19. mgr Katarzyna Kostenko – Zastępca kanclerza ds. Filii we Wrocławiu

PRZEDSTAWICIELE STUDENTÓW:

20. Piotr Janiszewski (WA Kraków)
21. Adam Rosa (WA Wrocław)
22. Magdalena Malik (WTT)
23. Anna Karbowniak (WL)
24. Radosław Maciąg (WRD)

Z głosem doradczym w posiedzeniach Senatu uczestniczą:
Kwestor mgr Barbara Sztraub
Przedstawiciel związków zawodowych