PO WER – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

W roku akademickim 2020/2021 AST nie bierze udziału w programie PO WER.

Od 2014 programu PO WER – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój umożliwia przyznanie dodatkowego wsparcia finansowego mobilności zagranicznej studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, zaakceptowanych na wyjazd w ramach programu Erasmus+.

O dodatkowe środki w ramach programu mogą ubiegać się:

  • studenci z orzeczonym stopniem niepełnosprawności – na wyjazdy na studia i na praktyki,
  • studenci z przyznanym stypendium socjalnym – na wyjazdy na studia i na praktyki.

Wsparcie ze środków programu PO WER obejmuje wyjazdy do wszystkich krajów uczestniczących.

Zgodnie z wytycznymi Narodowej Agencji programu Erasmus na rok 2020/2021 stawki miesięcznego dofinansowania z funduszy PO WER dla poszczególnych krajów wynoszą:

A. Wyjazdy studentów z prawem do dodatku socjalnego | wyjazd na studia lub na praktykę

Grupa 1
Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania – 3 069 PLN

Grupa 2
Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy – 2 984 PLN

Grupa 3
Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Republika Macedonii Północnej, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry – 2 771 PLN 

B. Wyjazdy studentów niepełnosprawnych | wyjazd na studia

Grupa 1
Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania – 2 217 PLN

Grupa 2
Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy – 2 131 PLN

Grupa 3
Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Republika Macedonii Północnej, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry – 1 918 PLN 

C. Wyjazdy studentów niepełnosprawnych | wyjazd na praktykę

Grupa 1
Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania – 2 643 PLN

Grupa 2
Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy – 2 558 PLN

Grupa 3
Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Republika Macedonii Północnej, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry – 2 345 PLN

Studenci, którzy aplikują na wyjazd w ramach programu PO WER podlegają ogólnym zasadom rekrutacji w ramach programu Erasmus+.

Stypendium jest wypłacane w walucie polskiej (PLN) na konto wskazane przez stypendystę.

W celu zakwalifikowania się do programu PO WER, do podpisania umowy finansowej należy przedstawić zaświadczenie z dziekanatu lub decyzję o przyznanym stypendium socjalnym lub dla osób niepełnosprawnych.