Rytualne źródła teatruOBRZĘD-MASKA-ŚWIĘTO

Autor: Włodzimierz Szturc

Rok wydania: 2013

Cena: 40 zł

Książka nominowana do Nagrody PTBT 2013

Rytualne źródła teatru Włodzimierza Szturca to swoista suma jego teatrologicznych badań: autorskie, przebogate, oryginalne, ale i zmuszające do określenia innych/własnych stanowisk studium. Wobec propozycji interpretacyjnej badacza – kierunkowanej fenomenologicznie – nie sposób przejść obojętnie. Jego rozumienie rytuału, tańca, maski jest nie tylko owocem rozległych lektur i przemyśleń, ale wynika wprost z osobistych doświadczeń inności w jej pierwotnej fazie rozwojowej. Znajdujemy tu ujęcie, które może być inspirujące i dla badacza dziejów kultury, i dla reżysera poszukującego pierwiastków witalizujących współczesny teatr. To bezwzględnie wartościowa poznawczo, bardzo subiektywna i brawurowo napisana monografia pierwotnych źródeł teatru.

prof. dr hab. Jarosław Ławski

 

SPIS TREŚCI: