Kształcenie aktora Tradycja i współczesność

Autor: red. Jacek Popiel

Rok wydania: 2004

Cena: 25 zł

W Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie od 1993 r. odbywają się Warsztaty Wydziałów Aktorskich Polskich Szkół Teatralnych. Pokazom prac artystycznych studentów od samego początku Warsztatów towarzyszyły dyskusje pedagogów na temat problemów kształcenia aktorów i reżyserów teatralnych. Zamieszczone w książce zapisy dyskusji z lat 1993-2002 składają się na pierwszy od wielu lat całościowy obraz stanu i potrzeb polskiej dydaktyki teatralnej, ujawniają zarazam procesy zachodzące w szkolnictwie teatralnym po 1945 r.

 

SPIS TREŚCI: