HISTORIA DRAMATU ANTYK ŚREDNIOWIECZE

Autor: Jacek Popiel

Rok wydania: 2000

Cena: 28 zł

Książka niniejsza przeznaczona jest dla studentów szkół teatralnych, którzy w ramach kursu historii dramatu i teatru powszechnego poznają dzieje sceny od antyku po dokonania ostatnich dziesięcioleci XX wieku. Zakres tematyczny ujęty w podtytule ksiązki: Antyk – Średniowiecze obejmuje program zajęć na I roku studiów aktorskich. Zawarte w niej wiadomosci dotyczą historii powstania i rozwoju teatru antycznego i średniowiecznego, dzieje podstawowych gatunków dramatycznych i omówienia wybranych problemów.