Antologia klasycznych tekstów teatru lalek - tom II Modernizm

Autor: Henryk Jurkowski

Rok wydania: 2000

Cena: 30 zł

Z prawdziwą przyjemnością  pragniemy zaproponować pedagogom i studentom szkół teatralnych, studentom teatrologii, nauczycielom szkół średnich prowadzącym autorskie klasy teatralne i wszystkim miłośnikom teatru Antologię klasycznych tekstów lalek, przygotowaną przez prof. Henryka Jurkowskiego, wybitnego historyka i teoretyka teatru lalek. Od lat środowiska artystyczne sygnalizowały potrzebę wydania tego typu antologii. Jestem przekonany, że będzie ona podstawowym źródłem w kształceniu aktorów dla teatru lalek.

Lektura tekstów zawartych w Antologii może stać się również fascynującą przygodą dla ludzi, którzy niewiele wiedzą o teatrze lalek, okazją do odkrycia nieznanych utworów literackich. Antologia uświadamia, że ten rodzaj sztuki scenicznej inspirował najwybitniejszych pisarzy i poetów, którzy pisząc teksty wykorzystywane później w teatrze lalek wyrażali wiele głębokich myśli o świecie, sztuce i teatrze.

Jacek Popiel

SPIS TREŚCI: