Epidemia COVID-19 | informacje i zarządzenia

23 grudnia 2020

Koordynatorzy ds. COVID-19 w AST

Kraków
Magdalena Krawczyk
zastępca Adam Nawojczyk

tel. 667 183 955
e-mail: koronawirus@ast.krakow.pl


Wrocław
Katarzyna Kostenko
zastępca Kamila Cichy

tel. 667 184 865
e-mail: koronawirus@ast.wroc.pl


Bytom
Weronika Kosno
zastępca Urszula Petrymusz

tel. 32 701 09 21
e-mail: koronawirus.bytom@ast.bytom.pl


Do zadań koordynatorów należy:

a) zbieranie informacji o osobach zakażonych SARS-CoV-2 oraz ustalanie listy kontaktów w grupie studentów, pedagogów i pracowników AST,
b) informowanie osób z grup kontaktowych o konieczności podjęcia kwarantanny oraz samoobserwacji stanu zdrowia,
c) przekazywanie listy z osobami przebywającymi w izolacji lub na kwarantannie właściwym dziekanom, dziekanatom, kierownikowi DS.,
d) monitorowanie bieżącej sytuacji w uczelni w zakresie zakażeń SARS-CoV-2 i informowanie o tym Rektora.

Zarządzenie nr 19/2020 Rektora AST z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie: zmiany zarządzenia Rektora AST nr 9/2019 z dnia 7 czerwca 2019 roku

Zarządzenie nr 20/2020 Rektora AST z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie: przeprowadzania egzaminów w stanie zagrożenia wirusem SARS-CoV-2

Zarządzenie nr 23/2020 Rektora AST z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie: przeprowadzania kształcenia w okresie do 30 września 2020 r.

Zarządzenie nr 36/2020 Rektora AST z dnia z dnia 10 września 2020 r. w sprawie: przeprowadzania kształcenia w Krakowie w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021
Załącznik nr 1 - Ankieta

Zarządzenie nr 37/2020 Rektora AST z dnia z dnia 10 września 2020 r. w sprawie: przeprowadzania kształcenia we Wrocławiu w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021
Załącznik nr 1 - Ankieta

Zarządzenie nr 38/2020 Rektora AST z dnia z dnia 10 września 2020 r. w sprawie: przeprowadzania kształcenia w Bytomiu w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021
Załącznik nr 1 - Ankieta

Zarządzenie nr 47/2020 Rektora AST Krakowie z dnia 25 września 2020 r. w sprawie: zmiany zarządzeń Rektora AST nr 36-38/2020 z dnia 10 września 2020 r.

 

Zarządzenie nr 37/2020 Rektora AST z dnia z dnia 10 września 2020 r. w sprawie: przeprowadzania kształcenia we Wrocławiu w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021
Załącznik nr 1 - Ankieta

Zarządzenie nr 38/2020 Rektora AST z dnia z dnia 10 września 2020 r. w sprawie: przeprowadzania kształcenia w Bytomiu w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021
Załącznik nr 1 - Ankieta

Zarządzenie nr 39/2020 Rektora AST z dnia z dnia 11 września 2020 r. w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w Domu Studenckim AST przy ul. Warszawskiej 5 w Krakowie

Zarządzenie nr 40/2020 Rektora AST z dnia z dnia 11 września 2020 r. w sprawie:
 powołania Komisji Socjalnej Akademii Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie

Zarządzenie nr 41/2020 Rektora AST z dnia z dnia 14 września 2020 r. w sprawie:
 funkcjonowania AST w okresie zagrożenia wirusem COVID-19

Załącznik nr 1 – Ogólne warunki przebywania w budynkach AST i korzystania z jej infrastruktury
Załącznik nr 2 – Wytyczne dot. organizacji pracy pracowników AST w czasie epidemii COVID-19
Załącznik nr 3  – Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażeniem COVID-19

Zarządzenie nr 42/2020 Rektora AST z dnia z dnia 17 września 2020 r. w sprawie:
 regulaminów bezpiecznego udziału widzów w wydarzeniach artystycznych organizowanych przez AST w Teatrze AST w Krakowie i Teatrze AST we Wrocławiu w okresie zagrożenia wirusem COVID-19
Załącznik nr 1 – Regulamin bezpiecznego uczestnictwa widzów w wydarzeniach artystycznych organizowanych przez Akademię Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie w Teatrze AST w Krakowie
Załącznik nr 2 – Regulamin bezpiecznego uczestnictwa widzów w wydarzeniach artystycznych organizowanych przez Akademię Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie Filia we Wrocławiu w Teatrze AST we Wrocławiu

Zarządzenie nr 43/2020 Rektora AST z dnia z dnia 22 września 2020 r. w sprawie: odpłatności za zakwaterowanie w Domu Studenckim AST przy ul. Warszawskiej 5 w Krakowie w roku akademickim 2020/2021

Zarządzenie nr 44/2020 Rektora AST z dnia z dnia 22 września 2020 r. w sprawie: powołania zespołu do przeprowadzenia szacowania ryzyka dla bezpieczeństwa informacji niejawnych w Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie – wyłączenie jawności

Zarządzenie nr 45/2020 Rektora AST z dnia z dnia 25 września 2020 r. w sprawie: funkcjonowania Domu Studenckiego AST w okresie zagrożenia wirusem COVID-19
Załącznik nr 1 - Zasady zapewnienia bezpieczeństwa w Domu Studenckim (DS) na czas trwania stanu epidemii COVID-19
Załącznik nr 2 – Oświadczenie

Zarządzenie nr 46/2020 Rektora AST z dnia z dnia 25 września 2020 r. w sprawie: wprowadzenia nowych wzorów sylabusów od roku akademickiego 2020/2021
Załącznik nr 1 – Sylabus Modułu – część A
Załącznik nr 2 – Sylabus Modułu – część B

Zarządzenie nr 47/2020 Rektora AST Krakowie z dnia 25 września 2020 r. w sprawie: zmiany zarządzeń Rektora AST nr 36-38/2020 z dnia 10 września 2020 r.

Zarządzenie nr 49/2020 Rektora AST Krakowie z dnia 29 września 2020 r. w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej sprzętu akustycznego w Filii AST w Bytomiu

Zarządzenie nr 50/2020 Rektora AST Krakowie z dnia 29 września 2020 r. w sprawie: zmiany zarządzenia Rektora AST nr 16/2020 z dnia 15 kwietnia 2020 roku

Zarządzenie nr 51/2020 Rektora AST Krakowie z dnia 30 września 2020 r. w sprawie: zmiany zarządzenia Rektora AST nr 9/2017 z dnia 11 kwietnia 2017 roku

Zarządzenie nr 52/2020 Rektora AST Krakowie z dnia 2 października 2020 r. w sprawie: wyznaczenia koordynatorów ds. COVID-19

Zarządzenie nr 53/2020 Rektora AST Krakowie z dnia 7 października 2020 r. w sprawie: zatwierdzenia „Planu Ochrony Informacji Niejawnych w Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie” – wyłączenie jawności

Zarządzenie nr 54/2020 Rektora AST Krakowie z dnia 9 października 2020 r. w sprawie: 
zmiany zarządzenia Rektora AST nr 45/2020 z dnia 25 września 2020 roku

Zarządzenie nr 55/2020 Rektora AST Krakowie z dnia 14 października 2020 r. w sprawie: wprowadzenia Procedury bezpieczeństwa podczas prób i przedstawień wdrożone w związku z epidemią COVID-19
Załącznik nr 1 - Procedury bezpieczeństwa podczas prób i przedstawień wdrożone w związku z epidemią COVID-19
Załącznik nr 2 - 
Oświadczenie

 

 Opublikował: Magdalena Kaleta
Publikacja dnia: 14.10.2020
Podpisał: Rektor AST
Dokument z dnia: 07.03.2018
Dokument oglądany razy: 6 639