PROGRAM ERASMUS+ - REKRUTACJA NA STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021

17 lutego 2020

Szanowne Studentki,
Szanowni Studenci,

Uprzejmie informujemy, że do dnia 28 lutego 2020 r. mogą Państwo składać aplikacje na studia w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2020/2021.

Na studia w ramach Programu Erasmus+ wyjechać mogą studentki i studenci, którzy:

  • mają za sobą co najmniej jeden rok studiów – legitymują się wysoką średnią ocen ze studiów,
  • znają język wykładowy uczelni goszczącej w stopniu pozwalającym na udział w zajęciach i wykładach oraz korzystanie z literatury w tym języku,
  • uzyskali pozytywną opinię dziekana danego wydziału.

O stypendium nie mogą ubiegać się osoby, które mają wpis warunkowy.

Na stronie >> http://www.ast.krakow.pl/wyjazdy-studentow znajdziecie Państwo wykaz uczelni partnerskich (zakładka „uczelnie partnerskie”) oraz relacje byłych stypendystów Programu opublikowane w Zeszytach Naukowych AST (zakładka „upowszechnianie rezultatów”).

APLIKACJA NA POZIOMIE AST W KRAKOWIE

Do wypełnionego wniosku) dołączyć należy certyfikat językowy – kopię oficjalnego certyfikatu (np. FCE), bądź certyfikatu ze szkoły językowej lub zaświadczenie od lektora o poziomie znajomości języka obcego, CV oraz List motywacyjny.

Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.

Wnioski zawierające błędy językowe lub formalne będą uwzględniane w dalszej kolejności.
 
O zakwalifikowaniu kandydata na wyjazd decyduje Uczelniana Komisja Rekrutacyjna ds. Programu Erasmus+.

Nie przewiduje się rozmowy kwalifikacyjnej.

Termin złożenia ww. dokumentów drogą elektroniczną na adres erasmus@ast.krakow.pl mija 28 lutego 2020 r. – oryginały dokumentów należy złożyć w następujących miejscach:
Kraków – kancelaria (pokój 219)
Wrocław – sekretariat (pokój 114)
Bytom – dziekanat (pokój 004)

Z wyrazami szacunku,
Uczelniana Komisja Rekrutacyjna ds. Programu Erasmus+