Tutoriale do edycji strony www

.

Spis treści:

 1. Aktualności
 2. Dodawanie i edycja stron (artykułów)
 3. Dodawanie grafik do artykułów
 4. Dodawanie galerii zdjęć
 5. Obligatoryjne wymiary grafik (zdjęć, obrazków, banerów, itp.)
 6. Dodawanie i usuwanie banerów – slider
 7. Dodawanie, edycja i usuwanie elementów w menu.
 8. Dodawanie i edytowanie wpisów o pracownikach
 9. Dodawanie / edycja jednostek organizacyjnych
 10. Galeria studentów AST

Dodawanie i edycja stron (artykułów)

Po zalogowaniu się do Panelu Administracyjnego WordPress dla wybranego oddziału (AST Główna, Kraków, Wrocław, Bytom) należy wybrać zakładkę Strony z menu po lewej stronie (rys. 1).

Okno menu edytora WordPress
Rys. 1. Wyświetlanie listy stron.

Pojawi się lista wszystkich stron, z których składa się dana podstrona (Strona główna, Kraków,
Wrocław lub Bytom).

Okno menu edytora WordPress
Rys. 2 Manager stron składających się na witrynę www AST.

W tym miejscu można:

 1. Dodać nową Stronę, klikając na przycisk Dodaj nową
 2. Wyszukać Stronę poprzez przeglądanie listy (Rys. 2) bądź z użyciem wyszukiwarki po lewej stronie
 3. Po wybraniu konkretnej Strony możemy ją edytować bądź usunąć.
Dodawania Strony:
 1. Po kliknięciu „Dodaj stronę” pojawi się panel dodawania.
 2. Należy koniecznie podać tytuł, uzupełnić też pole z treścią. W treści można dodawać dowolny
  opis, zdjęcia, pliki
 3. W menu po prawej stronie mamy możliwość:
  a. Edycji bezpośredniego odnośnika, czyli linku do danej Strony
  b. Daty umieszczenia Strony
  c. Opublikowania, Zapisania i ukrycia Strony
  d. Dodania Obrazka wyróżniającego – podobnie jak w przypadku dodawania plików do
  treści (pkt. 3)
  e. Ustawienia szablonu oraz strony nadrzędnej

Informacja: Strona AST składa się z kilku działów: Aktualności, Uczelnia, Kandydaci, Studenci,
Pracownicy, Teatr AST, Festiwale, Kontakt, Biblioteka. Dla każdej nowej strony, w zależności od
przeznaczenia, należy wybrać odpowiedni szablon.4

UWAGA! Nowa strona nie będzie widoczna w menu – należy ją dodać samodzielnie!

do góry

.

Dodawanie grafik do artykułów

 1. W celu dodania zdjęcia do artykułu (strony), należy wybrać przycisk dodaj blok (Rys. 1), a następnie
  można wybrać nowy blok Obrazek (Rys. 2)
 2. W kolejnym kroku możemy wybrać plik z dysku na swoim komputerze i przesłać na serwer strony lub zdjęcie, które znajduje się już w naszej bibliotece mediów (Rys. 3)
Okno menu edytora WordPress
Rys. 1 Menu dodaj blok.
Okno edytora WordPress
Rys. 2. Wybór typu bloku, jaki chcemy umieścić w naszym artykule.

_

Okno menu edytora WordPress
Rys. 3. Sposoby wyboru dodawanego do artykułu zdjęcia.
 1. Za pomocą opcji dostępnych w menu nad blokiem, można wyśrodkować obrazek (Rys.4 -1) lub dodać link do zdjęcia (Rys. 4 -2)
Okno menu edytora WordPress
Rys. 4. Menu ustawień bloku.
 1. W trakcie modyfikacji bloku z obrazkiem, można dodatkowo zmienić jego rozmiar. Ten parametr dostępny jest w menu po prawej stronie w sekcji rozmiar obrazka.

do góry

.

Dodawanie galerii zdjęć

 1. Przed dodaniem zdjęcia do galerii na stronie internetowej AST należy sprawdzić, a w razie braku uzupełnić opis alternatywny.
 2. W celu dodania galerii zdjęć do artykułu (strony), należy wybrać przycisk dodaj blok (Rys. 1 Menu dodaj blok), a następnie można wybrać nowy blok Galeria (Rys. 2 Dodawanie obiektu obrazek / galeria do artykułu.)
 3. W kolejnym kroku możemy wybrać plik z dysku na swoim komputerze i przesłać na serwer strony lub zdjęcia, które znajdują się już w naszej bibliotece mediów (Rys. 3 Dodawanie grafik do artykułów).
Okno menu edytora WordPress
Rys. 1 Menu dodaj blok.
Okno menu edytora WordPress
Rys. 2 z Dodawanie obiektu obrazek / galeria do artykułu.
Okno edytora WordPress
Rys. Dodawanie grafiki do artykułu lub galerii.

do góry

.

Obligatoryjne wymiary grafik (zdjęć, obrazków, banerów, itp.)

 1. Slider (baner) – strona główna 1170 px x 527 px.
 2. Slider(baner)/zdjęcie na stronie – 1170 px x 383 px.
 3. Obrazek wyróżniający (box, aktualność): 262 px x 270 px.
 4. Księgarnia: 145 x 220 px.
 5. Zdjęcia zamieszczane na stronie internetowej nie powinny przekraczać 1170 px szerokości.
 6. Rozdzielczość dodawanych obrazków powinna wynosić maksymalnie 100 dpi.
 7. Rozmiar pliku nie powinien przekraczać 500 kB.

.

Dodawanie nowego wpisu do Aktualności.

Po zalogowaniu się do Panelu Administracyjnego WordPress dla wybranego oddziału (AST Główna, Kraków, Wrocław, Bytom) należy wybrać zakładkę Aktualności z menu po lewej stronie, wówczas pojawi się lista wszystkich aktualności przypisanych do wybranego oddziału.

W tym miejscu można:

 • Dodać nowy wpis.
 • Wyszukać Aktualność poprzez przeglądanie listy bądź z użyciem wyszukiwarki po lewej stronie
 • Po wybraniu konkretnej Aktualności możemy ją edytować bądź usunąć.
 1. Po kliknięciu Dodaj Aktualność pojawi się panel dodawania
 2. Należy koniecznie podać tytuł, uzupełnić też pole z treścią. W treści można dodawać dowolny opis, zdjęcia, pliki.
 3. W celu dodania Pliku lub zdjęcia, należy wybrać przycisk Wstaw Multimedia, a następnie można wybrać plik z galerii.
 4. W menu po prawej stronie mamy możliwość:
  • Edycji bezpośredniego odnośnika, czyli linku do danej Aktualności
  • Daty umieszczenia Aktualności
  • Opublikowania, Zapisania i ukrycia Aktualności
  • Dodania Tagów określających Aktualność
  • Dodania Obrazka wyróżniającego – podobnie jak w przypadku dodawania plików do treści (pkt. 3)
 5. Kolejny element to wtyczka ułatwiająca pozycjonowanie Aktualności

Pozwala na określenie odpowiednich słów kluczowych, sprawdzenie, czy jest dodany opis ułatwiający wyszukiwanie oraz czy wpis jest odpowiednio dostosowany do potrzeb SEO.

 1. Kolejny element to pole, które określa, na jakich podstronach ma być widoczna dana aktualność. Domyślnie jest to strona, na której jest umieszczona, ale może też być widoczna na Stronie głównej – jest to opcja dodatkowa

do góry

.

Dodawanie i usuwanie banerów – Slider.

Po zalogowaniu się do Panelu Administracyjnego WordPress dla wybranego oddziału (Kraków, Wrocław, Bytom) należy wybrać zakładkę Slider z menu po lewej stronie (rys. 1. krok 1).

Okno menu edytora WordPress
Rys. 1. Otwieranie zakładki Slider i dodawanie nowego slajdu.

Następnie z listy należy wybrać Slider dla odpowiedniej zakładki na stronie. Należy pamiętać, że Slider dotyczy konkretnych podstron (Strona główna, Kraków, Wrocław, Bytom).

Okno menu edytora WordPress
Rys. 2. Uzupełnianie danych w nowym slajdzie.

Okno menu edytora WordPress

Rys. 3. Edycja danych/kolejności w działającym sliderze, na wybrane stronie AST.

Dodawanie, edycja i usuwanie elementów w menu.

Dla każdego z działów: Aktualności, Uczelnia, Kandydaci, Studenci, Pracownicy, Teatr AST, Festiwale, Kontakt, Biblioteka jest utworzone osobne menu. Dodatkowo jest jeszcze menu główne strony, które zawiera listę działów.

Menu główne – element wyświetlany na górze strony, zaraz pod logiem i wyborem podstron

Menu – dla każdego działu jest wyświetlane na postronnie z odpowiednim szablonem (np. na stronie Uczelnia -> Władze AST, która ma ustalony szablon jako Uczelnia, wyświetla się po lewej stronie na szarym tle menu dla działu Uczelnia )

Po zalogowaniu się do Panelu Administracyjnego WordPress dla odpowiedniej podstrony należy
wybrać zakładkę Wygląd (Rys. 1 – 1), a następnie Menu z listy poniżej (Rys. 1 – 2).

Okno menu edytora WordPress
Rysa.1 Okno edycji Menu.
W celu edycji wybranego menu, należy:
 1. Wybrać w Panelu Administracyjnego WordPress zakładkę Wygląd -> Menu z menu po lewej stronie
 2. Wybrać menu, które chcemy edytować z listy: Menu główne, Uczelnia, Kandydaci, Studenci, Pracownicy, Teatr AST, Festiwale, Kontakt, Biblioteka.
 3. Pojawi się lista odnośników.
 4. Można dodawać nowe odnośniki do stron, aktualności, linki zewnętrzne.
 5. Można zmieniać kolejność elementów.
 6. Można usuwać elementy.
 7. Można zmieniać Nazwy odnośników oraz linki, do których prowadzą

Po dokonaniu zmian należy Zapisać menu przyciskiem po prawej stronie.

.

Dodawanie i edytowanie wpisów o pracownikach.

Po zalogowaniu się do Panelu Administracyjnego WordPress dla wybranego oddziału (Kraków, Wrocław, Bytom) należy wybrać zakładkę Pracownicy z menu po lewej stronie, a następnie:

Dodawanie nowego pracownika
Okno menu edytora WordPress
Rys. 1 Dodaj nowego pracownika.
 1. Aby dodać nowego Pracownika, należy kliknąć na przycisk Dodaj (Rys. 1)
 2. Pojawi się panel dodawania.
 3. Należy koniecznie uzupełnić pole Tytuł – w formacie: imię i nazwisko pracownika (np.: Marian Niezbędny).
 4. Można uzupełnić też pole z treścią. W treści można dodawać dowolny opis, zdjęcia, pliki. W
  przypadku, gdy pole jest uzupełnione, na liście pracowników pojawia się przycisk „Więcej”
 5. Należy obowiązkowo uzupełnić następujące pola w formularzu Informacje podstawowe (Rys. 2):
  • Imię,
  • Nazwisko,
  • Tytuł,
  • Stanowisko naukowe (wyświetlane za nazwiskiem po przecinku, np. prof. AST) – dot. pracowników dydaktycznych i naukowo-dydaktycznych,
  • Stanowisko,
  • Email,
  • Telefon,
  • Pokój.
 6. W dalszej części należy wybrać odpowiednie stanowisko /-a/ z listy jednostek organizacyjnych. Można wybrać kilka. Jeżeli nie zostanie wybrana żadna jednostka, Pracownik nie będzie widoczny na stronie!
 7. Z sekcji Atrybuty wpisu, opcję Szablon ustawiamy na wartość Pracownicy.
 8. Proces dodawania kończymy klikając przycisk Publikuj, który jest widoczny po prawej stronie.

Informacja: Nieuzupełnione pola nie będą wyświetlane.

Pracownicy sortowani są automatycznie według: Jednostki Organizacyjnej, Tytułu naukowego, Nazwiska.

Okno menu edytora WordPress
Rys. 2 Panel informacji podstawowych o pracowniku.
Edycja danych istniejącego pracownika.

W celu uzupełnienia danych wprowadzonego pracownika należy z menu Pracownicy wybrać pozycję wszyscy (Rys. 3).

Okno menu edytora WordPress
Rys. 3 Edycja danych istniejącego pracownika.

Następnie należy odszukać właściwą osobę; w tym celu można użyć opcji szukaj (Rys. 4).

Okno edytora WordPress
Rys. 4 Wyszukiwanie pracowników.

Dalsze kroki są takie, jak w przypadku dodawania nowego pracownika (pkt. 3-7). Operację edycji danych pracownika kończymy klikając przycisk Zaktualizuj.

do góry

.

Dodawanie i edytowanie wpisów o jednostkach organizacyjnych.

Po zalogowaniu się do Panelu Administracyjnego na stronie głównej AST należy wybrać
zakładkę Ustawienia, następnie Jednostki Organizacyjne z menu po lewej stronie.

Pojawi się lista z dodanymi do systemu jednostkami oraz panel do dodania nowych.
W celu dodania nowej jednostki należy podać nazwę, link, wagę, typ: pracownik będący nauczycielem akademickim lub nim niebędący oraz wybrać miasto i kliknąć przycisk Dodaj.
Jednostki można edytować i/lub usuwać korzystając z przycisków dostępnych po prawej stronie nazwy każdej jednostki.

do góry

.

Galeria studentów AST

Zdjęcia studentów poszczególnych roczników dodajemy w postaci galerii, osobno dla każdego rocznika. Pod każdym zdjęcie należy umieścić imię i nazwisko studenta. Te same informacje należy wprowadzić w opisie alternatywnym zdjęcia.