Instrukcja dodawania sygnaturki/podpisu w programie pocztowym Thunderbird.

  1. Po odebraniu wiadomości zawierającej nasz nowy podpis (Wiadomość z tematem: stopka) należy ją otworzyć w nowym oknie. Klikamy prawym klawiszem myszy na tej wiadomości i z menu kontekstowego wybieramy edytuj jako nową wiadomość.

Logo AST oraz dane teleadresowe pojawią się w czerwonej ramce, czym nie należy się martwić. Odbiorcy naszej korespondencji nie zobaczą tej ramki.

  1. W otwartym oknie wybieramy opcję zapisz jako -> plik.
  1. Następnie wybieramy katalog dokumenty i tam zapisujemy nasz plik.
  2. Zamykamy okno wiadomości i wracamy do aplikacji pocztowej.
  3. Teraz wchodzimy w konfigurację naszej skrzynki pocztowej klikając prawym przyciskiem na jej nazwie i wybierając z menu kontekstowego opcję ustawienia.
  1. W oknie ustawień sprawdzamy, czy podświetlona jest nazwa naszego konta. Kolejno zaznaczamy opcję używaj treści z pliku… Klikamy przycisk wybierz i wskazujemy nasz plik stopka.html, który zapisaliśmy w katalogu dokumenty i klikamy otwórz.
  1. Teraz można zamknąć zakładkę ustawienia i przetestować poprawność dodawania naszej stopki do korespondencji wysyłanej.