W AST wszyscy jesteśmy u siebie

16 czerwca 2020

Drodzy Przyjaciele,

Niech się wstydzą ci, którzy kogokolwiek próbują wykluczać ze społeczeństwa i tworzą sztuczne podziały.

Będziemy bronić  i wspierać tych, którzy spotkają się  z dyskryminacją.

W AST wszyscy jesteśmy u siebie.

Rektor AST
prof. dr hab. Dorota Segda