Stypendia MKiDN

15 grudnia 2015

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych studentom oraz rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych doktorantom przyznał w roku akademickim 2015/2016 stypendia trójce studentów krakowskiej PWST: Dominice Wiak i Oskarowi Malinowskiemu - studentom Wydziału Teatru Tańca w Bytomiu oraz Monice Frajczyk - studentce Wydziału Aktorskiego w Krakowie.

Całej TRÓJCE gratulujemy!

Uroczyste wręczenie stypendiów odbędzie się w dniu 15 grudnia 2015 r. o godz. 12:00 w Sali Balowej w Zamku Królewskim w Warszawie.