Sprawy socjalne


Wnioski o świadczenia ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przyjmuje p. Jolanta Kubasiewicz (w zastępstwie za p.Małgorzatę Nowak-Fecicę), pok.133 (parter), w godzinach 9.00-14.00,
tel. 12 362 71 30,  e-mail: jolanta.kubasiewicz@ast.krakow.pl
ul. Straszewskiego 21-22, 31-109 Kraków