Sprawy socjalne

INFORMACJA DOTYCZĄCA TZW. POMOCY ŚWIĄTECZNEJ - GRUDZIEŃ 2017

Z uwagi na niski stan finansowy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych AST Senacka Komisja ds. Socjalnych zdecydowała o braku możliowści wypłacenia pomocy świątecznej pracownikom AST w 2017 r. Decyzja Komisji została zatwierdzona przez rektora AST.


Wnioski o świadczenia ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przyjmuje p. Małgorzata Stachura, pok. 321 (II piętro), we wtorki i czwartki w godzinach 9.00-15.00, w piątki w godz. 12.00-15.00.

tel. 12 422 18 55, w. 24
e-mail: malgorzata.stachura@ast.krakow.pl
ul. Straszewskiego 21-22, 31-109 Kraków, pok. 321, II p. (Dział finansowo-księgowy)

Uwaga:

  • we Wrocławiu wnioski należy składać u p. Joanny Moroz
  • w Bytomiu u p. Agnieszki Osman-Tury

Skład Senackiej Komisji Socjalnej w kadencji  2016 - 2020

prof. dr hab. Ewa Kutryś - przewodnicząca
Iwona Kołodziejczyk - zastępczyni przewodniczącej
dr hab. Zbigniew Grygielski
Małgorzata Kucharczyk - przedstawicielka NSZZ Solidarność

Agnieszka Osman-Tura - WTT Bytom

Filia we Wrocławiu:
dr hab. Agata Kucińska
Cecylia Oleszczak
dr hab. Jolanta Zalewska