Sprawy socjalne


Wnioski o świadczenia ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przyjmuje p. Małgorzata Nowak-Fecica, pok. 321 (II piętro), we wtorki i czwartki w godzinach 9.00-15.00, w piątki w godz. 12.00-15.00.
tel. 12 362 71 24,  e-mail: malgorzata.nowak-fecica@ast.krakow.pl
ul. Straszewskiego 21-22, 31-109 Kraków, pok. 321, II p. (Dział finansowo-księgowy)

Uwaga:

  • we Wrocławiu wnioski należy składać u p. Joanny Moroz
  • w Bytomiu u p. Agnieszki Osman-Tury

Skład Komisji Socjalnej

prof. dr hab. Ewa Kutryś - przewodnicząca
Iwona Kołodziejczyk - zastępczyni przewodniczącej
dr hab. Zbigniew Grygielski
Jolanta Kubasiewicz
Anna Wawro - przedstawicielka NSZZ Solidarność
Agnieszka Osman-Tura (Filia w Bytomiu)

Filia we Wrocławiu:
dr hab. Agata Kucińska
dr hab. Jolanta Zalewska
Michał Kozłowski