Sprawy socjalne


Informacja dotycząca dofinansowania wypoczynku letniego w 2020 roku

Dofinansowanie wypoczynku będzie przyznawane jak co roku, stawki i zasady pozostają niezmienne w stosunku do roku ubiegłego.

Przypominamy, że dofinansowanie wypoczynku dzieci dotyczy dzieci do ukończenia szkoły średniej, jednak nie dłużej niż do 20 roku życia oraz dzieci o znacznym stopniu niepełnosprawności bez względu na wiek.

Termin nadsyłania wniosków: 10 czerwca 2020 r.
Termin wypłaty świadczeń:  pierwsza połowa lipca 2020 r.

Formularz wniosku znajduje się poniżej.

Wnioski należy składać w PODPISANEJ WERSJI PAPIEROWEJ jak co roku:
- w Krakowie u pani Małgorzaty Nowak-Fecicy,
- we Wrocławiu u p. Joanny Moroz,
- w Bytomiu u p. Agnieszki Osman-Tury.

Sposoby dostarczenia wniosku w okresie stanu zagrożenia epidemicznego:
- osobiste dostarczenie do budynków AST i pozostawienie na portierni na nazwisko osoby przyjmującej wnioski (w zamkniętej kopercie),
- wysłanie pocztą na nazwisko osoby przyjmującej wnioski (adresy poniżej).

Adresy pocztowe do wysyłki:

KRAKÓW
Małgorzata Nowak-Fecica
Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie
ul. Straszewskiego 22
31-109 Kraków

WROCŁAW
Joanna Moroz
Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie
Filia we Wrocławiu
ul. Braniborska 59
53-680 Wrocław

BYTOM
Agnieszka Osman-Tura
Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie
Filia w Bytomiu
ul. Piłsudskiego 24a
41-902 Bytom

 

 


Wnioski o świadczenia ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przyjmuje p. Małgorzata Nowak-Fecica, pok. 321 (II piętro), we wtorki i czwartki w godzinach 9.00-15.00, w piątki w godz. 12.00-15.00.
tel. 12 362 71 24,  e-mail: malgorzata.nowak-fecica@ast.krakow.pl
ul. Straszewskiego 21-22, 31-109 Kraków, pok. 321, II p. (Dział finansowo-księgowy)

Uwaga:

  • we Wrocławiu wnioski należy składać u p. Joanny Moroz
  • w Bytomiu u p. Agnieszki Osman-Tury

Skład Komisji Socjalnej

prof. dr hab. Ewa Kutryś - przewodnicząca
Iwona Kołodziejczyk - zastępczyni przewodniczącej
dr hab. Zbigniew Grygielski
Jolanta Kubasiewicz
Anna Wawro - przedstawicielka NSZZ Solidarność
Agnieszka Osman-Tura (Filia w Bytomiu)

Filia we Wrocławiu:
dr hab. Agata Kucińska
dr hab. Jolanta Zalewska
Michał Kozłowski