Rekrutacja 2020/2021 | zmiana terminów i sposobu przeprowadzenia rekrutacji

7 lipca 2020

Szanowni Kandydaci na studia w AST,

Informujemy, że zmianie uległ tryb oraz sposób przeprowadzenia rekrutacji na rok akademicki 2020/2021.

Szczegóły dotyczące poszczególnych wydziałów znajdziecie na poszczególnych podstronach:

Wydział Aktorski w Krakowie
Wydział Reżyserii Dramatu w Krakowie
Wydział Aktorski w Filii AST we Wrocławiu
Wydział Lalkarski w Filii AST we Wrocławiu
Wydział Teatru Tańca w Filii AST w Bytomiu