POWER

POWR.03.05.00-00-z070/18
„Kierunek Przyszłość” – w odpowiedzi na oczekiwania społeczności akademickiej i rynku

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia na kierunku "aktorstwo" Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie (kształcenie prowadzone w Krakowie, Wrocławiu oraz Bytomiu) przebiegająca równoległymi ścieżkami.

Projekt będzie realizowany:

1. w grupie studentów: poprzez udział w warsztatach i kursach (prowadzonych przez wysokiej klasy specjalistów) służących podniesieniu kompetencji (zawodowych, ale także z zakresu posługiwania się językiem angielskim) i docelowo poprawie ich atrakcyjności na runku pracy,

2. w grupie pedagogów: poprzez pracę z psychologami/coachami w zakresie poprawy jakości relacji interpersonalnych, dobór efektywnych strategii relacyjnych, poprawę działania w sytuacjach kryzysowych, ale także pogłębienie wiedzy i umiejętności poprzez udział w warsztatach i kursach,

3. w grupie pracowników administracyjnych: poprzez podniesienie własnych kompetencji zawodowych (udział w kursach, studiach podyplomowych), tym samym poprawę skuteczności i efektywności pracy,

ponadto realizacja projektu obejmuje:

4. zakup, organizację i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego w AST oraz modernizację istniejącego oprogramowania.

Ewa Gawłowska tel. 12 422 18 55, wewn. 43 power@ast.krakow.pl

Anna Wodzisławska tel. 71 358 34 08, power@ast.wroc.pl