Paulina Prokopiuk, Magdalena Gładysiewicz i Alicja Wojnowska stypendystkami MKDNiS

2 grudnia 2020

Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu na podstawie przepisów: ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce raz rozporządzenia ministra kultury i dziedzictwa narodowego z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie stypendiów ministra dla studentów przyznał w roku akademickim 2020/2021 stypendia trzem studentkom krakowskiej AST: Paulinie Prokopiuk – studentce Wydziału Teatru Tańca w Bytomiu, Magdalenie Gładysiewicz z Wydziału Lalkarskiego we Wrocławiu i Alicji Wojnowskiej studiującej na Wydziale Aktorskim w Krakowie.

Gratulujemy!