Specjalista_ka ds. płac

Akademia Sztuk Teatralnych im. S. Wyspiańskiego w Krakowie poszukuje osoby zainteresowanej pracą na stanowisku specjalisty_tki ds. płac w wymiarze pełnego etatu.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne,
 • co najmniej 3 – letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • praktyczna znajomość przepisów z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i podatków od osób fizycznych,
 • znajomość programu Płatnik oraz pakietu MS Office (szczególnie Excel),
 • mile widziana znajomość programu elektronicznego obiegu dokumentów,
 • samodzielność w działaniu, komunikatywność,
 • dobra organizacja pracy (umiejętność planowania i ustalania priorytetów, koordynacja działań, terminowość, dokładność, skrupulatność),
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • duża samodzielność i odpowiedzialność,
 • wysoko rozwinięte umiejętności komunikacyjne i interpersonalne,
 • umiejętność pracy zespołowej,
 • wysoka etyka pracy i kultura osobista,
 • mile widziana znajomość przepisów prawa przepisów regulujących funkcjonowanie jednostek sektora finansów publicznych w zakresie rachunkowości, podatków, finansów publicznych.

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy pracę (początkowo na okres próbny),
 • stabilną pracę w przyjaznym środowisku prestiżowej uczelni artystycznej,
 • współpracę z doświadczonym zespołem księgowym,
 • ciekawe i odpowiedzialne stanowisko.

Przewidywany zakres obowiązków:

 • prowadzenie rozliczeń finansowych i operacji księgowych, dotyczących wynagrodzeń zgodnie z ustawą o rachunkowości, ustawą PIT, Prawem o szkolnictwie wyższym i nauce wraz z aktami wykonawczymi,
 • obliczanie wysokości wynagrodzeń, przygotowywanie list płac i rozliczenie stanowisk kosztów,
 • naliczanie i odprowadzanie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych,
 • przygotowywanie dokumentów podatkowych dotyczących rozliczenia rocznego oraz przekazywanie ich do właściwych organów i pracownikom,
 • sporządzanie i przekazywanie do właściwych Urzędów Skarbowych deklaracji podatkowych, informacji o dochodach oraz rozliczanie podatków pracowników, zleceniobiorców
  i wykonawców umów o dzieło,
 • zgłaszanie do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego oraz wyrejestrowywanie z niego osób pracujących na podstawie umów cywilnoprawnych,
 • obliczanie zasiłków z ubezpieczenia społecznego i wprowadzanie ich na listy płac,
 • rozliczanie ZUS z tytułu składek i wypłat zasiłków z ubezpieczenia społecznego, sporządzanie deklaracji ZUS, obsługa programu Płatnik,
 • rejestrowanie umów cywilnoprawnych w programie Płatnik,
 • sporządzanie okresowych i rocznych sprawozdań z wykonania funduszu płac,
 • wystawianie pracownikom zaświadczeń określających wysokość uzyskanych przychodów,
  a także zaświadczeń związanych ze świadczeniami emerytalno – rentowymi – w zakresie wynagrodzeń,
 • nadzorowanie rozliczeń z tytułu potrąceń egzekucyjnych oraz udział w opracowaniu planu finansowego w zakresie wynagrodzeń,
 • współdziałanie z organami kontrolnymi w zakresie prowadzonych analiz.

 

Zainteresowane osoby proszone są o przesyłanie dokumentów aplikacyjnych (CV, kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie, list motywacyjny oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych) na adres mailowy: joanna.szewczyk@ast.krakow.pl w terminie do 31 grudnia 2023 roku.

Kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie na stanowisku pracownika niebędącego nauczycielem akademickim

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych (45 KB)