Odpłatność za studia

Opłaty za usługi edukacyjne i dokumenty wydawane w toku studiów