Natasza Sołtanowicz, Omar Karabulut i Radosław Stępień wyróżnieni stypendiami MKiDN

10 grudnia 2018

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych studentom oraz rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych doktorantom przyznał w roku akademickim 2018/2019 stypendia trójce studentów krakowskiej AST: Nataszy Sołtanowicz – studentce Wydziału Lalkarskiego, Omarowi Karabulutowi – studentowi Wydziału Teatru Tańca oraz Radosławowi Stępniowi z Wydziału Reżyserii Dramatu.

Całej TRÓJCE serdecznie gratulujemy!

Uroczyste wręczenie stypendiów odbyło się w dniu 10 grudnia 2018 r. w Sali Balowej w Zamku Królewskim w Warszawie.