Wyjazdy studentów (SM)

Wyjazdy na studia – SMS

Student może skorzystać z finansowania Programu Erasmus+ na studia i praktykę za granicą więcej niż jeden raz w każdym cyklu studiów pod warunkiem, że okres studiów i praktyk nie przekroczy 12 miesięcy w każdym cyklu studiów.

Studia mogą trwać semestr lub rok, natomiast praktyka 2-12 miesięcy. Pobyt studenta w celu zrealizowania części studiów musi być rozpoczęty i zakończony pomiędzy 1 lipca 2020 r. i 15 września 2021 r. (wliczając w to okres ewentualnego przedłużenia). Minimalny czas pobytu na studiach wynosi 3 miesiące (90 dni).

Studia w ramach programu Erasmus+ można realizować w zagranicznej uczelni, z którą AST ma podpisaną umowę o współpracy, wykaz uczelni partnerskiej znajduje się w zakładce obok). Zasady rekrutacji, realizacji i finansowania wyjazdów studentów na studia i praktykę w ramach programu Erasmus+ w Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie w roku akademickim 2020/2021

Zgodnie z informacją otrzymaną z Narodowej Agencji przypominamy, że stypendium będzie przysługiwało uczestnikowi tylko i wyłącznie za czas rzeczywistego pobytu za granicą, który będzie potwierdzony w zaświadczeniu o pobycie lub w odrębnym dokumencie wystawionym przez uczelnię przyjmującą. Stypendium na naukę/nauczanie on-line/zdalne/wirtualne realizowaną/e z kraju macierzystego, czyli bez wyjazdu za granicę, nie przysługuje.

Stawki stypendium Erasmus+ 2021/2022 – wyjazdy na studia (I semestr)

Grupa 1
Kraje Programu z wyższymi kosztami utrzymania: Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania – stypendium 520 EUR miesięcznie

Grupa 2
Kraje Programu ze średnimi kosztami utrzymania: Austria, Belgia,  Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta,  Niemcy, Portugalia, Włochy – stypendium 500 EUR miesięcznie

Grupa 3
Kraje Programu z niższymi kosztami utrzymania: Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Republika Macedonii, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry – stypendium 450 EUR miesięcznie


Studenci, którzy w momencie składania wniosków aplikacyjnych posiadają prawo do stypendium socjalnego w roku akademickim 2019/2020 zobowiązani są do dostarczenia zaświadczenia o pobieraniu stypendium socjalnego, a po zakwalifikowaniu się na studia za granicą otrzymają stypendium z Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (PO WER), a nie z programu Erasmus+.

Miesięczna stawka z dodatkiem socjalnym jest określona i wypłacana w PLN.

UWAGA!

Ostateczna wysokość przysługującego stypendium ustalana jest na podstawie zaświadczenia o pobycie przedstawionego po zakończeniu studiów za granicą oraz wartości wyliczanej dla danego pobytu przez kalkulator Mobility Tool+.

Lp.Nazwa uczelniKodMiasto, krajTerminyJęzyki
1.Anton Bruckner Privatuniversität
für Musik, Schauspiel und Tanz
A  LINZ17Linz
Austria
01.04Niemiecki A2
Angielski B2
2.Universität MozarteumA  SALZBUR02Salzburg
Austria
15.03Niemiecki B1
3.Divadelní Fakulta Akademie Múzických Umění  (DAMU)CZ PRAHA04Praga
Czechy
15.05Czeski
Angielski B2
4.Hudební a Taneční Fakulta (HAMU)CZ PRAHA04Praga
Czechy
31.03Czeski
Angielski B2
5.Janáčkova Akademie Múzických UměníCZ BRNO03Brno
Czechy
15.04Czeski
Angielski B1
6.Arts Academy at Turku University of Applied SciencesSF TURKU05Turku
Finlandia
15.04Fiński
Angielski B2
7.Real Escuela Superior de Arte Dramático (RESAD)E MADRID19Madryt
Hiszpania
31.05 Hiszpański B1/B2
8.Institut del TeatreE BARCELO22Barcelona
Hiszpania
15.05Kataloński
Hiszpański B1
9.Codarts University of the ArtsNL ROTTERD09Rotterdam
Holandia
31.03Angielski IELYS 5.5
Holenderski
10.Lithuanian Academy of Music and TheatreLT VILNUS05Wilno
Litwa
15.05 Litewski
Angielski B2
11.Latvijas Kultūras AkadēmijaLV RIGA08Ryga
Łotwa
01.07 Angielski B2
Łotewski
12.Folkwang Universität der KünsteD ESSEN02Essen
Niemcy
01.05 Niemiecki
Angielski B1
13.Vysoká Škola Múzických Umení (VSMU)SK BRATISL05Bratysława
Słowacja
30.04 Słowacki
Angielski B2
14.Rose Bruford College of Theatre
and Performance
– współpraca zawieszona
UK SIDCUP01Sidcup/Londyn
Wielka Brytania
15.05Angielski B2

RELACJE STUDENTÓW Z POBYTU NA STUDIACH W RAMACH PROGRAMU ERASMUS / ERASMUS+
Kamil Pilarski „W Codarts” [Zeszyty Naukowe nr 7/2015] [620 KB]
Michał Kurkowski „Mluvíme česky” [Zeszyty Naukowe PWST nr 5/2013] [520 KB]
Lucyna Sosnowska „Finlandia, czyli sisu” [Zeszyty Naukowe PWST nr 4/2012] [740 KB]Wyjazdy praktykę – SMT

Student może skorzystać z finansowania Programu Erasmus+ na praktykę za granicą więcej niż jeden raz w każdym cyklu studiów pod warunkiem, że okres studiów i praktyk nie przekroczy 12 miesięcy w każdym cyklu studiów.

Praktyka może trwać 2-12 miesięcy (minimalny czas pobytu na praktyce wynosi 2 miesiące (60 dni)).

Wyjazd na praktykę może się odbyć w trakcie studiów lub/oraz w ciągu 12 miesięcy od ukończenia studiów, a jego długość jest wliczana do łącznego czasu trwania mobilności na tym poziomie studiów, na którym student został zakwalifikowany na wyjazd. Rekrutacja może odbyć się najpóźniej na ostatnim roku studiów.

Program praktyki powinien być zbieżny ze specjalnością studiów. Jej celem powinno być uzyskanie przez studenta wiedzy i umiejętności ułatwiających zatrudnienie, poszerzenie wiedzy zawodowej poprzez sprawdzenie umiejętności zdobytych w Uczelni do wykonywania zawodu. Praktyki odbywają się poprzez uczestnictwo w życiu i pracy instytucji prowadzącej praktykę.

Nabór na praktyki w ramach Programu Erasmus+ prowadzony jest w sposób ciągły, do wyczerpania limitu środków przeznaczonych na dany rok.

DOKUMENTY
AST Erasmus+ zasady rekrutacji studentów na studia i praktykę w ramach projektu KA-103 2020/2021 [1 MB]

Stawki stypendium Erasmus+ 2021/2022 – wyjazdy na praktykę (I semestr)

Grupa 1
Kraje Programu z wyższymi kosztami utrzymania: Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania  – stypendium 620 EUR miesięcznie

Grupa 2
Kraje Programu ze średnimi kosztami utrzymania: Austria, Belgia,  Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta,  Niemcy, Portugalia, Włochy – stypendium  600 EUR miesięcznie

Grupa 3
Kraje Programu z niższymi kosztami utrzymania: Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Republika Macedonii Północnej, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry – stypendium 550 EUR miesięcznie


Studenci, którzy w momencie składania wniosków aplikacyjnych posiadają prawo do stypendium socjalnego w roku akademickim 2019/2020 zobowiązani są do dostarczenia zaświadczenia o pobieraniu stypendium socjalnego, a po zakwalifikowaniu się na studia za granicą otrzymają stypendium z Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (PO WER), a nie z programu Erasmus+.

Miesięczna stawka z dodatkiem socjalnym jest określona i wypłacana w PLN.

UWAGA!

Ostateczna wysokość przysługującego stypendium ustalana jest na podstawie zaświadczenia o pobycie przedstawionego po zakończeniu praktyki za granicą oraz wartości wyliczanej dla danego pobytu przez kalkulator Mobility Tool+. 

Nie ma już możliwości planowania nowych wyjazdów studentów na studia lub praktyki, a także wyjazdów pracowników do Wielkiej Brytanii. Wyjazdy te nie będę mogły być rozliczane z funduszy Programu Erasmus+. Dlatego też, prosimy o nieuwzględnianie partnerów z Wielkiej Brytanii w swoich wnioskach o wyjazd.


Przed wyjazdem we własnym zakresie należy wyrobić Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), która potwierdza prawo do korzystania na koszt NFZ z niezbędnych świadczeń zdrowotnych w czasie tymczasowego pobytu na terenie innego państwa członkowskiego UE/EFTA.

Przydatne informacje >>
http://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/zalatw-sprawe-krok-po-kroku/jak-wyrobic-karte-ekuz/https://www.ekuz.nfz.gov.pl/wypoczynek/wniosek-ekuz-wypoczynek


Każdy uczestnik Programu Erasmus+ mający polskie obywatelstwo jest zobowiązany zarejestrować się w serwisie Odyseusz prowadzonym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych pod adresem >> www.odyseusz.msz.gov.pl.

Dzięki Odyseuszowi MSZ będzie w stanie skontaktować się z Tobą w momencie pojawienia się za granicą sytuacji nadzwyczajnych. Uzyskasz również potrzebne informacje oraz pomoc.Zgłoszenia można dokonać na dwa sposoby: proste zgłoszenie podróży lub założenie profilu w systemie.

Korzystanie z portalu jest nieodpłatne.


Podróżuj bezpieczniej z aplikacją iPolak, w której znajdziesz:

  • opisy krajów świata
  • dane teleadresowe polskich placówek za granicą wraz z mechanizmem wyznaczania trasy na mapie do wybranej placówki
  • zestaw niezbędnych informacji potrzebnych w podróży dotyczących m.in. wiz, bezpieczeństwa
  • ostrzeżenia MSZ o niebezpieczeństwach na świecie
  • przycisk S.O.S, który ułatwi szybki kontakt z polską placówką dyplomatyczną.

Komisja Europejska uruchomiła aplikację mobilną Erasmus+. Program ma pomóc w zorganizowaniu wyjazdu studentom, wolontariuszom, stażystom i innym zainteresowanym.

Aplikację stworzono z myślą o tych, którzy lubią mieć wszystkie sprawy organizacyjne pod ręką.

Pozwala ona:

  • w łatwy sposób śledzić stan formalności administracyjnych przed wyjazdem, podczas pobytu za granicą i po powrocie: na przykład przygotować i podpisać online porozumienia o programie zajęć na studiach z uczelnią macierzystą i z uczelnią z zagranicy;
  • poradzić innym uczestnikom, jak odnaleźć się w nowym otoczeniu (np. znaleźć dobrą restaurację) i zagłosować na najlepsze porady;
  • doskonalić znajomość języków obcych przy pomocy platformy wsparcia językowego online programu Erasmus+, oferującej kursy językowe online i pomoc mentora.

Aplikacja dostępna jest w systemach Android i iOS.