Wyjazdy pracowników (ST)

Program Erasmus+ oferuje nauczycielom akademickim następujące możliwości udziału w międzynarodowej współpracy uczelni – wyjazdy dydaktyczne STA:

 • wyjazdy do zagranicznych uczelni w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych
 • wyjazdy do zagranicznych uczelni i innych instytucji partnerskich w celu doskonalenia umiejętności i kwalifikacji, wymiany doświadczeń i poszerzenia wiedzy w danej dziedzinie (wyjazdy w celach szkoleniowych)
 • udział w wizytach przygotowawczych, mających na celu pozyskanie nowych partnerów (uczelni/instytucji) do współpracy

Z wyjazdów tego typu mogą korzystać nauczyciele akademiccy. Prowadzone zajęcia muszą być zawsze integralną częścią aktualnego programu nauczania goszczącej uczelni partnerskiej. Nauczyciele akademiccy mogą wyjeżdżać do zagranicznych szkół wyższych, z którymi AST podpisała umowy międzyinstytucjonalne. Uczelnia wysyłająca i przyjmująca muszą mieć Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego, a także zatwierdzić indywidualny program nauczania.

Program Erasmus+ oferuje pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi następujące możliwości udziału w międzynarodowej współpracy uczelni – wyjazdy szkoleniowe STT:

 • wyjazdy do zagranicznych uczelni i innych instytucji w celu doskonalenia umiejętności i kwalifikacji, wymiany doświadczeń i poszerzenia wiedzy w danej dziedzinie (wyjazdy w celach szkoleniowych)
 • udział w wizytach przygotowawczych, mających na celu pozyskanie nowych partnerów (uczelni/instytucji) do współpracy w obszarze mobilności

Pracownicy szkół wyższych mogą wyjeżdżać do instytucji zagranicznych, np. przedsiębiorstw, organizacji, instytucji edukacyjnych, w tym uczelni, w celu doskonalenia umiejętności i kwalifikacji potrzebnych w pracy, wymiany doświadczeń, poszerzania wiedzy w danej dziedzinie (udział w szkoleniu, seminarium, warsztatach z elementami szkolenia, wizyta typu work shadowing, itp.). 


Komentarz Narodowej Agencji w sprawie wyjazdów STT
Podstawowe zasady wyjazdów STT w programie Erasmus+:

 • celem wyjazdu STT jest udział w szkoleniu, które ma konkretnie zdefiniowany program na każdy dzień szkolenia, a z programu tego wynika, że celem udziału w szkoleniu jest podniesienie konkretnie zdefiniowanych kompetencji pracownika,
 • celem wyjazdu nie może być udział w konferencji,
 • głównym celem wyjazdu nie może być przeprowadzenie rozmów na temat zasad współpracy z uczelnią partnerską,
 • głównym celem wjazdu nie może być monitorowanie postępów studentów przebywających w uczelni zagranicznej,
 • w jednym czasie może być realizowany tylko jeden rodzaj umowy z uczestnikiem (STA/STT),
 • jeżeli podróż na szkolenie odbywa się samochodem, którym podróżuje kilku uczestników, to zwrot kosztów podróży przysługuje tylko jednej osobie.

Lista uczelni partnerskich

Lp.Nazwa uczelniKodMiasto, kraj
1.Anton Bruckner Privatuniversität
für Musik, Schauspiel
und Tanz
A  LINZ17Linz
Austria
2.Universität MozarteumA  SALZBUR02Salzburg
Austria
3.Divadelní Fakulta Akademie Múzických Umění  (DAMU)CZ PRAHA04Praga
Czechy
4.Hudební a Taneční Fakulta (HAMU)CZ PRAHA04Praga
Czechy
5.Janáčkova Akademie Múzických UměníCZ BRNO03Brno
Czechy
6.Arts Academy at Turku University of Applied SciencesSF TURKU05Turku
Finlandia
7.Real Escuela Superior de Arte Dramático (RESAD)E MADRID19Madryt
Hiszpania
8.Institut del TeatreE BARCELO22Barcelona
Hiszpania
9.Codarts University of the ArtsNL ROTTERD09Rotterdam
Holandia
10.Lithuanian Academy of Music and TheatreLT VILNUS05Wilno
Litwa
11.Latvijas Kultūras AkadēmijaLV RIGA08Ryga
Łotwa
12.Folkwang Universität der KünsteD ESSEN02Essen
Niemcy
13.Vysoká Škola Múzických Umení (VSMU)SK BRATISL05Bratysława
Słowacja
14.Rose Bruford College of Theatre and Performance
– współpraca zawieszona
UK SIDCUP01Sidcup/Londyn
Wielka Brytania

Relacje pedagogów AST/PWST z wyjazdów w ramach Programu Erasmus / Erasmus+

Tomasz Man Warsztaty w Wilnie >> Zeszyty Naukowe AST nr 9/2018 str. 157
Paulina Puślednik Uwięzienie >> Zeszyty Naukowe AST nr 9/2018 str. 159
Wiktor Loga-Skarczewski Praca, której efekty wywołały u mnie dreszcze (zachwytu) >> Zeszyty Naukowe PWST nr 7/2015 str. 111
Pulina Puślednik La Profesora >> Zeszyty Naukowe nr 5/2013 str. 72


Pobyt pracownika w instytucji przyjmującej realizowany w ramach umowy KA103-2020 musi być rozpoczęty i zakończony w okresie pomiędzy 1 czerwca 2020 r. a 31 maja 2022 r.

Przekazanie wsparcia finansowego pracownikowi może nastąpić tylko pod warunkiem zaakceptowania przez pracownika wszystkich warunków umowy. Wsparcie finansowe zostanie wypłacone w formie zaliczki w €  przelew na konto (zalecane – konto w euro). Ostateczne rozliczenie wyjazdu nastąpi po powrocie na podstawie potwierdzenia z instytucji przyjmującej zgodnie z rzeczywistymi datami pobytu.

Wsparcie indywidualne (ryczałt na koszty utrzymania i zakwaterowania) przyznawane jest na 2 lub maksymalnie 5 dni roboczych, bez dodatkowych dni przeznaczonych na podróż w wysokości wg stawek dziennych:

KRAJE WCHODZĄCE W SKŁAD GRUPYDZIENNA WARTOŚĆ STYPENDIUM*
Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania180 EUR
Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy160 EUR
Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Macedonia Pólnocna, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry140 EUR

Koszty podróży

Uczestnik otrzyma dodatkowo ryczałt na koszty podróży, a jego kwota uzależniona jest od odległości. Do obliczania odległości wykorzystuje się oficjalny kalkulator opracowany przez Komisję Europejską dostępny na stronie http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator

Kwota ryczałtu na koszty podróży zależna jest od odległości dzielącej miejsce rozpoczęcia podróży (Kraków) do miejsca docelowego (lokalizacja instytucji przyjmującej) według następujących stawek:

OdległośćKwota
od 10 do 99 km:20 € na uczestnika
od 100 do 499 km:180 € na uczestnika
od 500 do 1 999 km:275 € na uczestnika
od 2 000 do 2 999 km:360 € na uczestnika
od 3 000 do 3 999 km:530 € na uczestnika
od 4 000 do 7 999 km:820 € na uczestnika
8 000 km lub więcej:1500 € na uczestnika

Ostateczne rozliczenie wyjazdu nastąpi po powrocie na podstawie potwierdzenia z instytucji przyjmującej zgodnie z rzeczywistymi datami pobytu. Nie są wymagane rachunki za wyżywienie i noclegi. Rozliczeniem ryczałtu na koszty podróży będzie rzeczywiste odbycie przez uczestnika podróży, udokumentowane kartą pokładową, biletem autokarowym, kolejowym, innym środkiem transportu lub oświadczeniem o odbyciu podróży samochodem prywatnym.

Pracownicy niepełnosprawni.

Pracownicy niepełnosprawni z udokumentowanym stopniem niepełnosprawności, mogą ubiegać  się o dodatkowe fundusze.  W tym celu należy poinformować Dział Projektów.

Wyjazdy bez stypenium.

Osoby, które spełniają wymagane kryteria dot. realizowania mobilnosci, ale nie zostało im przyznane stypendnium, mają także  możliwość wyjazdu w celach szkoleniowych w ramach programu Erasmus+ ze stypendium zerowym, korzystając z własnych środków. Wyjazd ze stypendium zerowym odbywa sie na takich samych zasadach: podstawę stanowi Staff mobility agreement for Training,  musi trwać 2-5 dni roboczych i obejmować realizację ustalonego programu szkolenia i dostarczenie po powrocie potwierdzenia pobytu oraz wypełnienia online ankiety stypendysty.


Przydatne linki:

Oferty zorganizowanych szkoleń
IMOTION (staffmobility.eu)

Re-open UE zawiera informacje na temat różnych obowiązujących środków, w tym na temat wymogów dotyczących kwarantanny i testów dla podróżnych, unijnego certyfikatu cyfrowego COVID, który pomoże Ci skorzystać z prawa do swobodnego przemieszczania się, oraz mobilnych aplikacji do ustalania kontaktów zakaźnych i ostrzegania w związku z koronawirusem. Informacje te są często aktualizowane i dostępne w 24 językach. Powinno to pomóc zaplanować podróż po Europie, zachowując jednocześnie bezpieczeństwo i zdrowie.
Re-open EU (europa.eu)

Kalkulator odległości
Distance Calculator | Erasmus+ (europa.eu)

Serwis MSZ Odyseusz
Odyseusz (msz.gov.pl)