Wybory na kadencję 2020-2024

Komunikaty Uczelnianej Komisji Wyborczej