Władze AST

prof. dr hab. Dorota Segda

Rektor

dr hab. Beata Guczalska, prof. AST

Prorektor

prof. dr hab. Elżbieta Czaplińska-Mrozek

Prorektor ds. Filii we Wrocławiu

prof. dr hab. Adam Nawojczyk

Dziekan Wydziału Aktorskiego

dr hab. Olga Katafiasz, prof. AST

Dziekan Wydziału Reżyserii i Dramaturgii

dr hab. Ewelina Ciszewska, prof. AST

Dziekan Wydziału Lalkarskiego

dr hab. Bożena Klimczak, prof. AST

Dziekan Wydziału Aktorskiego (Filia we Wrocławiu)

dr hab. Monika Jakowczuk, prof. AST

Dziekan Wydziału Teatru Tańca w Bytomiu

email: monika.jakowczuk@ast.bytom.pl

pokój: 007

dr hab. Grzegorz Mielczarek, prof. AST

Prodziekan Wydziału Aktorskiego

dr Anna Guzik

Prodziekan Wydziału Lalkarskiego

mgr Karolina Maciejaszek

Prodziekan Wydziału Lalkarskiego

dr Jolanta Solarz-Szwed

Prodziekan Wydziału Aktorskiego (Filia we Wrocławiu)

dr Eryk Makohon

Prodziekan Wydziału Teatru Tańca w Bytomiu

email: eryk.makohon@ast.bytom.pl

pokój: 007

mgr inż. Leszek Bednarz

Kanclerz

email: leszek.bednarz@ast.krakow.pl

telefon: 12 362 71 12

mgr Iwona Kołodziejczyk

Zastępca kanclerza

email: iwona.kolodziejczyk@ast.krakow.pl

telefon: 12 362 71 17

pokój: 134 (parter)

mgr Katarzyna Kostenko

Zastępca Kanclerza ds. Filii we Wrocławiu

email: katarzyna.kostenko@ast.wroc.pl

telefon: 71 358 34 01 | 785 185 618

mgr Joanna Szymska

Kwestor

email: kwestor@ast.krakow.pl

telefon: 12 362 71 25

pokój: 323 (II piętro)

mgr Katarzyna Sawina

Zastępca Kwestora ds. Filii we Wrocławiu

email: kwestor@ast.wroc.pl

telefon: 71 358 34 09