Statut Uczelni

Tekst jednolity wprowadzony uchwałą nr 105/2020-2024 Senatu AST z dnia 5 czerwca 2023 r.

tekst jednolity zawiera załączniki:
Załącznik nr 1 do Statutu Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie – ORDYNACJA WYBORCZA (str. 54)
Załącznik nr 2 do Statutu Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie – TRYB I WARUNKI PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO NA STANOWISKO NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO W AKADEMII SZTUK TEATRALNYCH IM.STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO W KRAKOWIE (str. 69)
Załącznik nr 3 do Statutu Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie – REGULAMIN NADAWANIA TYTUŁU DOKTORA HONORIS CAUSA AKADEMII SZTUK TEATRALNYCH IM. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO W KRAKOWIE (str. 72)

Uchwała nr 105/2020-2024 Senatu Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie z dnia 5 czerwca 2023 roku w sprawie: zmiany Statutu Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie