SKŁAD SENATU I KOMISJI SENACKICH AKADEMII SZTUK TEATRALNYCH IM. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO W KRAKOWIE W KADENCJI 2020-2024

SKŁAD SENATU W KADENCJI 2020-2024

Nauczyciele akademiccy zatrudnieni na stanowiskach profesora i profesora uczelni

Wydział Aktorski w Krakowie
1. prof. dr hab. Dorota Segda – rektor, przewodnicząca Senatu
2. prof. dr hab. Adam Nawojczyk – dziekan
3. dr hab. Grzegorz Mielczarek – prodziekan
4. dr hab. Rafał Dziwisz

Wydział Reżyserii i Dramaturgii

5. dr hab. Beata Guczalska – prorektor
6. dr hab. Olga Katafiasz – dziekan

Wydział Teatru Tańca
7. dr hab. Monika Jakowczuk – dziekan
8. dr hab. Przemysław Kania

Wydział Aktorski we Wrocławiu

9. prof. dr hab. Elżbieta Czaplińska-Mrozek – prorektor ds. Filii we Wrocławiu
10. dr hab. Bożena Klimczak – dziekan
11. prof. dr hab. Krzysztof Kuliński

Wydział Lalkarski

12. dr hab. Aneta Głuch-Klucznik
13. prof. dr hab. Jolanta Góralczyk
14. dr hab. Marek Tatko

Nauczyciele akademiccy zatrudnieni na pozostałych stanowiskach
15. dr Szymon Czacki WA Kraków
16. dr hab. Iga Gańczarczyk WRD
17. dr Anna Piotrowska   WTT
18. dr Magdalena Chlasta-Dzięciołowska WA Wrocław
19. dr Michał Kowalczyk   WL

Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi
20. Joanna Szewczyk   Kraków i Bytom
21. Anna Wodzisławska   Wrocław

Studenci
22. Aurora Lipartowska WA Kraków
23. Mateusz Wróblewicz WA Kraków
24. Olga Grzelak   WRD
25. Antoni Kudelko   WTT
26. Dominika Zachoszcz WA Wrocław
27. Mateusz Guzowski   WL

SKŁAD KOMISJI SENACKICH W KADENCJI 2020-2024

Komisja ds. oceny kadry dydaktycznej
dr hab. Beata Guczalska – przewodnicząca
prof. dr hab. Elżbieta Czaplińska-Mrozek
prof. dr hab. Krzysztof Grębski
dr hab. Lidia Duda
mgr Anna Duda

Komisja ds. nagród i odznaczeń
mgr Joanna Szewczyk – przewodnicząca
prof. dr hab. Adam Nawojczyk
dr hab. Olga Katafiasz
dr hab. Bożena Klimczak
dr hab. Monika Jakowczuk
dr hab. Ewelina Ciszewska

Komisja dyscyplinarna ds. studentów
dr hab. Przemysław Kania – przewodniczący
dr Jolanta Solarz-Szwed – zastępczyni przewodniczącego
dr Grzegorz Wojdon
mgr Mateusz Barta
mgr Maciej Podstawny
Alicja Semrał
Dominik Buksa

Odwoławcza komisja dyscyplinarna ds. studentów
dr hab. Remigiusz Brzyk – przewodniczący
dr hab. Tomasz Man – zastępca przewodniczącego
dr hab. Wojciech Leonowicz
dr hab. Anna Radwan
Maria Wójtowicz
Wojciech Rodak

Uczelniana komisja dyscyplinarna ds. nauczycieli akademickich
dr hab. Rafał Dziwisz – przewodniczący
dr hab. Jolanta Zalewska – zastępczyni przewodniczącego
dr hab. Rudolf Zioło
dr Michał Kowalczyk
mgr Alexey Torgunakov
Olga Grzelak

Stały skład opiniujący w sprawie postępowań o uzyskanie stopnia doktora habilitowanego
dr hab. Beata Guczalska – przewodnicząca
dr hab. Adam Nawojczyk
dr hab. Olga Katafiasz
dr hab. Bożena Klimczak
dr hab. Ewelina Ciszewska
dr hab. Monika Jakowczuk


Regulamin posiedzeń Senatu AST