PRO MEMORIA

Tadeusz Burnatowicz (5.02.1900-4.05.1977) – aktor, reżyser teatralny, pedagog, rektor PWST w latach 1953-1963
Pochowany na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie

Eugeniusz Fulde (15.04.1911-11.06.1981) – aktor, reżyser teatralny, pedagog, rektor PWST w latach 1968-1972
Pochowany na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie

Jerzy Goliński (19.11.1928-24.11.2008) – aktor, reżyser teatralny, pedagog, dziekan WRD w latach 1985-1990, prodziekan WRD w latach 1993-1996

Halina Gryglaszewska (13.06.1917-18.06.2010) – aktorka, reżyserka teatralna, pedagog, prorektor PWST w latach 1955-1957
Pochowana na Starym Cmentarzu w Tarnowie

Jerzy Jarocki (11.05.1929-10.10.2012) – aktor, reżyser teatralny  
Pochowany na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie, Aleja Zasłużonych

Jerzy Krasowski (1.11.1925-13.04.2008) – aktor, reżyser teatralny, rektor PWST w latach 1972-1981
Pochowany na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie

Wanda Kruszewska (5.10.1921-31.12.2013) – aktorka teatralna, pedagog
Pochowana na Cmentarzu Salwatorskim w Krakowie

Ewa Lassek (6.01.1928-17.07.1990) – aktorka teatralna, pedagog

Jerzy Merunowicz (16.02.1915-14.11.2006) – aktor, reżyser teatralny, dziekan WL w latach 1960-1961, prorektor w latach 1963-1967
Pochowany na Cmentarzu Parafialnym w Lanckoronie

Danuta Michałowska (4.01.1923-11.01.2015) – aktorka, reżyserka teatralna, rektor PWST w latach 1981-1984
Pochowana na Cmentarzu Salwatorskim w Krakowie                            

Juliusz Osterwa (23.06.1885-10.05.1947) – aktor, reżyser teatralny, pedagog    
Pochowany na Cmentarzu Salwatorskim w Krakowie

Krystyna Skuszanka (24.07.1927-29.05.2011) – reżyserka teatralna, pedagog
Pochowana na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie

Konrad Swinarski (4.07.1929-19.08.1975) – reżyser teatralny, pedagog
Pochowany na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie

Zofia Więcławówna (7.10.1920-23.01.1994) – tancerka, aktorka teatralna i filmowa, pedagog
Pochowana na Cmentarzu Rakowickim  w Krakowie

Władysław Woźnik (4.04.1981-17.12.1959) – aktor, reżyser teatralny
Pochowany na Cmentarzu Rakowickim  w Krakowie, Aleja Zasłużonych

Jerzy Zegalski (28.03.1927-9.11.2007) – reżyser teatralny, pedagog, dziekan WRD w latach 1975-1981, 1993-1996
Pochowany na Cmentarzu Salwatorskim w Krakowie