Projekt: Kierunek Przyszłość – w odpowiedzi na oczekiwania społeczności akademickiej i rynku

Kierunek Przyszłość – w odpowiedzi na oczekiwania społeczności akademickiej i rynku (POWR.03.05.00-00-z070/18).

Wartość Projektu: 2 318 517,30 zł

Dofinansowanie w kwocie 2 248 032,30 zł, w tym:

  • ze środków europejskich 1 954 046,38 zł
  • ze środków dotacji celowej 293 985,92 zł


Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia na kierunku aktorstwo AST im. Stanisława Wyspiańskiego (kształcenie prowadzone w Krakowie, Wrocławiu oraz Bytomiu) przebiegająca równoległymi ścieżkami.

Projekt będzie realizowany:

  1. w grupie studentów: poprzez udział w warsztatach i kursach prowadzonych przez wysokiej jakości specjalistów służących podniesieniu kompetencji (zawodowych, ale także z zakresu posługiwania się językiem angielskim) i docelowo poprawie ich atrakcyjności na rynku pracy,
  2. w grupie pedagogów: poprzez pracę z psychologami/coachami w zakresie poprawy jakości relacji interpersonalnych, dobór efektywnych strategii relacyjnych, poprawę działania w sytuacjach kryzysowych, ale także pogłębienie samoświadomości, wiedzy i umiejętności udział w warsztatach, kursach,
  3. w grupie pracowników administracyjnych: poprzez podniesienie własnych kompetencji zawodowych (udział w kursach, studiach), tym samym poprawę skuteczności i efektywności pracy4. zakup, organizację i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego w AST oraz modernizację istniejącego oprogramowania.

Realizacja modułu 2 poprzedzona i zakończona zostanie przeprowadzeniem bilansu kompetencji studentów. Wsparciem w ramach realizacji modułu 2 zostaną objęci studenci którym do zakończenia kształcenia pozostały nie więcej niż 4 semestry.aktualności

Kierunek Przyszłość | Warsztaty z zakresu pracy z ciałem

Kierunek Przyszłość | Laboratorium techniki wokalnej