Kodeks etyki studenta

Uchwała nr 106/2012
Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej
im. Ludwika Solskiego w Krakowie
z dnia 16 kwietnia 2012 r.

w sprawie: stwierdzenia przez Senat PWST zgodności Kodeksu etyki studenta z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym, Statutem oraz Kodeksem etyki Uczelni

Senat Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie niniejszym stwierdza zgodność przedstawionego tekstu Kodeksu etyki z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r., Statutem PWST im. L. Solskiego w Krakowie przyjętym uchwałą nr 1 z dnia 19 czerwca 2006 r. oraz Kodeksem Etyki PWST przyjętym uchwałą 82/2011 z dnia 18 kwietnia 2011 r.

Kodeks Etyki Studenta (1153 KB)Pobierz (1153 KB)