Rekrutacja na studia 2023/2024

Szanowni Państwo,

w dniach 14, 17 i 22-23 marca 2023 r. odbyły się posiedzenia Uczelnianej Komi­sji Rekru­ta­cyjnej ds. Pro­gramu Erasmus+, która po przeanalizowaniu wszystkich złożonych w terminie 15 wniosków aplikacyjnych rekomenduje na wyjazd na studia w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2023/2024:

Lista główna:

Lp.Numer albumuUczelnia I wyboruUczelnia II wyboruUczelnia III wyboru

1

2686

FUdK Essen

2

2694

RESAD Madryt

IdT Barcelona3

2493

RBC Londyn

4

2702

HfSEB BerlinTUAS Turku

5

2503

RBC Londyn

6

2753JAMU Brno7

2735

ABPU LinzLKA Ryga

8

2749DAMU Praga

VSMU Bratysława

9

2747DAMU Praga

TUAS Turku

Lista rezerwowa:

Lp.Numer albumuUczelnia I wyboruUczelnia II wyboruUczelnia III wyboru

1

2732

HAMU Praga

2

2738HAMU Praga

JAMU Brno

Lista niezakwalifikowanych:

Lp.Numer albumu

1

2677

2

2480

3

2740

4

2739

Osoby wstępnie zakwalifikowane w ciągu najbliższych 7 dni mogą złożyć rezygnację z przyznanego im miejsca bez żadnych konsekwencji. Rezygnacja musi zostać złożona na piśmie z podpisem.

Prosimy pamiętać, że ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu na wyjazd zapadnie po zakończonej rekrutacji w uczelni partnerskiej oraz po uzyskaniu informacji o wysokości przyznanych AST środków na działania w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2023/2024.

Należy również pamiętać, że zobowiązania względem AST mają charakter priorytetowy (np. udział w przedstawieniach dyplomowych, pokazach, etc.).

Każdej osobie ubiegającej się o stypendium Programu Erasmus+, przysługuje prawo do odwołania się od decyzji Komisji Rekrutacyjnej w formie pisemnej, w terminie 7 dni od dnia sporządzenia i ogłoszenia oficjalnej listy osób wstępnie zakwalifikowanych. Organem odwoławczym jest Rektor AST.

Z wyrazami szacunku,
Uczelniana Komisja Rekrutacyjna ds. Programu Erasmus+


Szanowne Studentki,
Szanowni Studenci,

uprzejmie informujemy, że do dnia 13 marca 2023 r. do godz. 15.00 mogą Państwo składać aplikacje na studia w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2023/2024 w ramach umowy KA131-2022.

Na studia w ramach Programu Erasmus+ wyjechać mogą studentki i studenci, którzy:

  • mają za sobą co najmniej jeden rok studiów – legitymują się wysoką średnią ocen ze studiów,
  • znają język wykładowy uczelni goszczącej w stopniu pozwalającym na udział w zajęciach i wykładach oraz korzystanie z literatury w tym języku,
  • uzyskali pozytywną opinię dziekana danego wydziału.

O stypendium nie mogą ubiegać się osoby, które mają wpis warunkowy.

Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.
Wnioski zawierające błędy językowe lub formalne będą uwzględniane w dalszej kolejności.
Nie przewiduje się rozmowy kwalifikacyjnej.

O zakwalifikowaniu kandydata na wyjazd decyduje Uczelniana Komisja Rekrutacyjna ds. Programu Erasmus+.

Na stronie: http://www.ast.krakow.pl/program-erasmus-2021-2027/uczelnie-partnerskie/ znajduje się wykaz uczelni partnerskich.

Termin złożenia ww. dokumentów mija 13 marca 2023 r. o godz. 15.00.
Oryginały dokumentów w przeźroczystej opisanej imieniem i nazwiskiem koszulce foliowej należy złożyć w następujących miejscach:
Kraków – kancelaria (pokój 219)
Wrocław – sekretariat (pokój 114)
Bytom – dziekanat (pokój 004)

Z wyrazami szacunku,
Uczelniana Komisja Rekrutacyjna ds. Programu Erasmus+

Aplikacja powinna zawierać:

Obowiązkowo:

Dodatkowo:

  • potwierdzenie aktywności: działalności studenckiej lub/i działalność ogólnej,
  • certyfikat językowy np. FCE, CAE, CPE, TOEFL, IELTS, DELE, Goethe Zertifikat, CELI itp.,
  • list rekomendacyjny (maksymalnie dwa).

Dokumenty

Klauzula informacyjna RODO (181 KB)
Zasady rekrutacji na studia 2023/2024 (193 KB)
Zasady rekrutacji na studia 2023/2024 – kryteria (137 KB)
Stawki KA131-2022 | zasady alokacji (928 KB)

W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu pod adresem mailowym: erasmus@ast.krakow.pl