Uczestnicy z mniejszymi szansami

Uczestnicy z mniejszymi szansami:

  • osoby z niepełnosprawnościami,
  • osoby ze środowisk uboższych.

Studenci i niedawni absolwenci o mniejszych szansach otrzymują dopłatę uzupełniającą do wsparcia indywidualnego w ramach dofinansowania z programu Erasmus+ wynoszącą 250 EUR miesięcznie w przypadku wyjazdu długoterminowego.

Studenci i niedawni absolwenci o mniejszych szansach otrzymują dopłatę uzupełniającą do wsparcia indywidualnego w ramach dofinansowania z programu Erasmus+ wynoszącą 100 EUR w przypadku wyjazdu krótkoterminowego trwającego od 5 do 14 dni lub 150 EUR w przypadku wyjazdu krótkoterminowego trwającego od 15 do 30 dni.

Studenci i pracownicy z orzeczonym stopniem niepełnosprawności są też uprawnieni do otrzymania dofinansowania w formie kosztów rzeczywistych.