Kontakt

Zespół Programu Erasmus+ w AST

Koordynator Programu Erasmus+

mgr Magdalena Kaleta
tel.: 12 362 71 11
e-mail: erasmus@ast.krakow.pl

Koordynator Programu Erasmus+ w Filii AST we Wrocławiu

mgr Małgorzata Wilk
tel.: 71 358 34 01
e-mail: malgorzata.wilk@ast.wroc.pl

Koordynator Programu Erasmus+ w Filii AST w Bytomiu

mgr Weronika Kosno
tel.: 32 283 02 72
e-mail: weronika.kosno@ast.bytom.pl