Kalendarz

Organizacja roku akademickiego 2023/2024

I semestr (zimowy):

Okres zajęć dydaktycznych: 2 października 2023 r. – 21 grudnia 2023 r.
Przerwa świąteczna: 22 grudnia 2023 r. – 2 stycznia 2024 r.
Okres zajęć dydaktycznych: 3 stycznia 2024 r. – 27 stycznia 2024 r.
Zimowa sesja egzaminacyjna: 29 stycznia 2024 r. – 9 lutego 2024 r.
Zimowe ferie: 12 lutego 2024 r. – 18 lutego 2024 r.

II semestr (letni):

Okres zajęć dydaktycznych: 19 lutego 2024 r.  –  28 marca 2024 r.
Przerwa świąteczna: 29 marca 2024 r. – 2 kwietnia 2024 r.
Okres zajęć dydaktycznych: 3 kwietnia  2024 r. – 8 czerwca 2024 r.
Letnia sesja egzaminacyjna: 10 czerwca 2024 r. – 21 czerwca 2024 r.
(do 29 czerwca 2024 r. na Wydziale Reżyserii i Dramaturgii  w Krakowie i Wydziale Lalkarskim we Wrocławiu)

Przerwy w nauce IV i V roku regulują harmonogramy prób do spektakli dyplomowych i warsztatowych.